Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: М. В. Корнєєв

Знайдено документів: 5

№ 8, 2018

М. В. Корнєєвд. е. н., доцентН. М. Шматькок. е. н., доцент

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

M. V. KorneyevDoctor of Economic Sciences, Associate ProfessorN. М. ShmatkoРhD in Economics, Associate Professor

ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF STRUCTURAL TRANSFORMATIONS IN THE PROCESS OF ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

№ 2, 2018

М. В. Корнєєвд. е. н., доцентН. М. Шматькок. е. н., доцент

МОТИВАЦІЙНЕ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ПІДҐРУНТЯ АКТИВІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

M. V. KorneyevDoctor of Economic Sciences, Associate ProfessorN. М. ShmatkoРhD in Economics, Associate Professor

MOTIVATIONAL AND SOCIO-CULTURAL BASIS OF ACTIVATION OF ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

№ 10, 2018

В. С. Білозубенкод. е. н., доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансівМ. В. Корнєєвд. е. н., доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансівК. М. Горбк. г. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ

V. S. BilozubenkoDoctor of Economic Sciences, Assistant Professor, Professor Department of International Economic Relations, Regional Studios and Tourism, University of Customs and FinanceM. V. KorneevDoctor of Economic Sciences, Assistant Professor, Professor Department of International Economic Relations, Regional Studios and Tourism, University of Customs and FinanceK. M. HorbCandidate of Geographical Sciences, Assistant Professor, Associate Professor Department of International Economic Relations, Regional Studios and Tourism, University of Customs and Finance

DEVELOPMENT OF TOURIST INFRASTRUCTURE OF THE COUNTRY IN THE CONDITIONS OF TOURISM GLOBALIZATION

№ 10, 2012

М. В. Корнєєвк. е. н., доцент, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

ОСОБЛИВОСТІ РУХУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

№ 12, 2012

М. В. Корнєєвк. е. н., доцент, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

НАПРАВЛЕНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИНИКНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ РУХУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В ЕКОНОМІЦІ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"