Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: М. В. Ковалець

Знайдено документів: 2

№ 5, 2016

В. В. Бибак. т. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваМ. В. Ковалецьстудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРИБУТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

V. BybaPh.D., assistant professor of business economics and human resources department Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaM. Kovaletsstudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

FACTORS AFFECTING THE PROFITS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

№ 11, 2014

К. В. Чичулінак. т. н., старший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваМ. В. Ковалецьстудент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваК. І. Кравченкостудент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ НА ОСНОВІ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ

K. V. ChichulinaPh.D., lecturer of department of Business Economics and Management Personnel, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, PoltavaM. V. Коvaletsstudent, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, PoltavaK. I. Kravchenkostudent, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava

THEORETICAL FOUNDATIONS OF MODERNIZING THE STATE SYSTEM OF REGULATION PRICING OF AGRICULTURAL PRODUCTS BASED ON INTERNATIONAL EXPERIENCE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"