Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: М. В. Глазунова

Знайдено документів: 1

№ 6, 2017

Л. В. Щетінінак. е. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. КиївС. Г. Рудаковак. т. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. КиївМ. В. Глазуновастудентка, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

МЕТАПРОГРАМНИЙ ПОРТРЕТ ФАХІВЦЯ: ЗНАЧЕННЯ, АЛГОРИТМ РОЗРОБКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ

L. V. ShchetininaPh.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Personnel Management and Labour Economy, DVNZ "Kyiv National Economic University after Vadim Getman", KievS. G. RudakovaPh.D Associate Professor, Associate Professor of the Department of Personnel Management and Labour Economy, DVNZ "Kyiv National Economic University after Vadim Getman", KievM. V. Glazunovastudent, DVNZ "Kyiv National Economic University after Vadim Getman", Kiev

METAPROGRAMS PORTRAIT OF THE SPECIALIST: MEANING, THE ALGORITHM OF THE DTVELOPMENT AND THE RESULTS OF USING

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"