Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: М. А. Горшков

Знайдено документів: 2

№ 10, 2019

М. А. Горшковст. викладач кафедри менеджменту та адміністрування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

МЕТОДИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Maksym HorshkovSenior Lecturer of the Department of Management and Administration,Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

METHODS AND MECHANISMS OF TERRITORIAL COMMUNITY RESOURCE MANAGEMENT

№ 9, 2017

М. А. Горшковасистент кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університетуЕ. О. Ковтунк. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ПОНЯТЬ ПРОЦЕСІВ ВІДТВОРЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

M. Horshkovassistant of the Department of Management and Administration of the Vinnytsia Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and EconomicsE. KovtunCandidate of Economic Science, Associate Professor of the Department of Management and Administration of the Vinnytsia Trade and Economic Institute of the Kyiv National University of Trade and Economics

EVOLUTIONARY APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF DEFINITIONS OF THE PROCESSES OF REPRODUCTION OF THE RESOURCE POTENTIAL FOR THE AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"