Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: М. І. Скрипник

Знайдено документів: 2

№ 5, 2016

М. І. Скрипникд. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївО. О. Григоревськак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївВ. І. Таранмагістрант кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: НЕОБХІДНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ

M. SkrypnykHead of department of accounting and audit of Kyiv national university of technologies and design, Kyiv, Doctor of Economics, associate professorO. HryhorevskaAssociate Professor of Accounting and Auditing, Kyiv National University of Technology and Design, PhD in Economics, assistant professorV. Taranstudent of the department of accounting and audit, Kyiv National University of Technology and Design

FINANCIAL RESOURCES AS OBJECT ACCOUNTING: NEED TO IDENTIFY

№ 11, 2015

М. І. Скрипникпрофесор, д. е. н, завідувач кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайнуА. М. Галатенкостудентка, Київський національний університет технологій та дизайну

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

M. I. SkrypnykProfessor, doctor of Economics, Head of the Department of  Accounting and Auditing, Kyiv National University of Technology and DesignA. M. GalatenkoStudent, of Kyiv National University of Technology and Design

MODERN APPROACH OF ACCOUNTING RESERVES THE ENTERPRISE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"