Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: М. І. Іщенко

Знайдено документів: 7

№ 9, 2019

М. І. Іщенкод. е. н., професор кафедри обліку, оподаткування,публічного управління та адмініструванняКриворізького національного університету

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ЗБУТ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦЕНТРІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

M. I. IshchenkoDoctor of Economics, Professor, Department of Accounting, Taxation,public management and administrationKryvyi Rih National University

MANAGEMENT OF SALES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES WITH ACCOUNT OF THE ORGANIZATION OF RESPONSIBILITY CENTERS

№ 6, 2014

М. І. Іщенкок. е. н., член правління, Директор Гірничодобувного дивізіону ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"В. Я. Нусіновд. е. н., проф.. зав. кафедрою обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу ДВНЗ «Криворізький національний університет»

АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ

М. І. IschenkoPhD in Economics, Board member, director of Mining Division of “METINVEST HOLDING” LLCV. Y. Nusinovdoctor of Economics, Professor, head. Department of accounting, analysis, auditing and administration of the enterprises of a mining and metallurgical complex, State higher educational institution «Kryvyi Rih National University»

THE ANALYSIS OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT AS A COMPONENT OF STRATEGIC ANALYSIS

№ 5, 2014

М. І. Іщенкок. е. н., член правління, Директор Гірничодобувного дивізіону ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"

МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ ВІД РЕСУРСНОГО БАЗИСУ

М. І. IschenkoPhD in Economics, Board member, director of Mining Division of “METINVEST HOLDING” LLC

MODELING OF DEPENDENCE OF FINANCIAL RESULTS OF ORE MINING PLANTS FROM THE RESOURCE BASIS

№ 3, 2014

М. І. Іщенкок. е. н., член правління, Директор Гірничодобувного дивізіону ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕСУРСНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

М. І. IschenkoPhD in Economics, Board member, director of Mining Division of “METINVEST HOLDING” LLC

RESEARCH OF INFLUENCE OF RESOURCE FACTORS ON THE FORMATION OF THE RESULTS OF ACTIVITY OF ENTERPRISES

№ 1, 2014

М. І. Іщенкок. е. н., член правління, Директор Гірничодобувного дивізіону ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ-УЧАСНИКІВ ВЕРТИКАЛЬНО ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР

М. І. IschenkoPhD in Economics, Board member, director of Mining Division of “METINVEST HOLDING” LLC

PECULIARITIES OF DIAGNOSTICS OF THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY OF THE ENTERPRISES-PARTICIPANTS OF VERTICALLY INTEGRATED STRUCTURES

№ 7, 2013

М. І. Іщенкок. е. н., член Правління, директор ГДД ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»

РОЗРОБКА ПОКАЗНИКА ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ЦЕНТРІВ ВИТРАТ НА ПРИКЛАДІ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ

M. I. IshchenkoCommittee Member, Director of Mining Division of METINVEST HOLDING, LLC

DEVELOPMENT OF INDICATOR OF ECONOMIC PERFORMANCES ESTIMATION OF ENTERPRISES-EXPENDITURES CENTERS OPERATING ACTIVITY AT EXAMPLE OF MINING-DRESSING COMBINES

№ 8, 2013

А. В. Шайканд. е. н., професор, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м Кривий РігМ. П. Сагайдакк. е. н., доцент, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м Кривий РігМ. І. Іщенкок. е. н., Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м Кривий Ріг

АВС- ТА BSC-ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

A. V. ShaikanDoctor of Science Economics, Professor, Kryvyi Rih Economic Institute of SHEE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi RihM. P. SagaidakCand. of Econ. Sciences, University Reader, Kryvyi Rih Economic Institute of SHEE “Kryvyi Rih National University”, Kryvyi RihM. I. IschenkoKryvyi Rih Economic Institute of SHEE “Kryvyi Rih National University”, Kryvyi Rih

ABC- AND BSC- TECHNOLOGIES IN PROVIDING OF INDUSTRIAL ENTERPRISE’S STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"