Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Л. С. Гангал

Знайдено документів: 3

№ 11, 2018

Л. С. Гангалк. е. н., асистент, асистент кафедри фінансів, підприємництва та обліку,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. ЧернівціЯ. С. Статнамагістрант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ІДЕНТИФІКАЦІЯ НАПРЯМКІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ РОЗРАХУНКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

L. S. HanhalPhD, assistant professor of department of accounting and taxation,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, ChernivtsiY. S. StatnaMaster student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

IDENTIFICATION OF THE DIRECTIONS OF IMPROVEMENT ACCOUNTING ENSURING OF IMPLEMENTATION ECOLOGICAL OBLIGATIONS IN ENTERPRISE’S TAX CALCULATIONS CONTROL SYSTEM

№ 10, 2018

Л. С. Гангалк. е. н., асистент кафедри обліку і оподаткування,Чернівецький національний університет ім. Ю.ФедьковичаЯ. С. Церковнюкстудент, Чернівецький національний університет ім. Ю.ФедьковичаО. І. Мандрикстудент, Чернівецький національний університет ім. Ю.ФедьковичаА. В. Главацькийстудент, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича

ОБЛІК, АНАЛІЗ І ЗВІТНІСТЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ВАРТОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. S. HanhalPhD, assistant professor of department of accounting and taxation,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National UniversityY. S. Tserkovniukstudent, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National UniversityO. I. Mandrukstudent, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National UniversityA. V. Glavatskuystudent, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ACCOUNTING, ANALYSIS AND REPORTING IN ENSURING THE MANAGEMENT OF INVENTORIES IN THE CONTEXT OF INCREASING THE COMPETITIVENESS AND VALUE OF DOMESTIC ENTERPRISES

№ 10, 2015

Л. С. Гангаласпірант кафедри економіки підприємства, Буковинського державного фінансово-економічного університету, м. Чернівці

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

Lyudmyla Hanhalpostgraduate student of the Department of Enterprise Economics of Bukovyna state university of economic and finance, Chernivtsi

ORGANIZATION AND METHODOLOGY OF ACCOUNTING TO ENSURE THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL UNITS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"