Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Л. О. Мармуль

Знайдено документів: 3

№ 6, 2019

Л. О. Мармульд. е. н., професор, професор кафедри економіки,ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

L. O. MarmulDoctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Economics, Pereiaslav-Khmelnytsky Hrygorii Skovoroda State Pedagogical University, Pereiaslav-Khmelnytsky

INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR IMPROVEMENT OF MANAGEMENT BY DEVELOPMENT OF CONSUMER COOPERATION

№ 5, 2019

Л. О. Мармульд. е. н., професор, професор кафедри економіки,ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

L. O. MarmulDoctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Economics, Pereiaslav-Khmelnytsky Hrygorii Skovoroda State Pedagogical University, Pereiaslav-Khmelnytsky

POSSIBILITIES OF USING FOREIGN EXPERIENCE IN ORGANIZING AND REGULATING THE DEVELOPMENT OF RECREATIONAL ACTIVITIES

№ 12, 2015

Л. О. Мармульд. е. н., професор, завідувач кафедрою економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ОПТИМІЗАЦІЇ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН, ЗЕМЛЕУСТРОЮ, МЕЛІОРАЦІЙ

L. A. Marmuldoctor of economics, professor, head of department of economic theory and financial and economic security, Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa

DEPARTMENT OF LAND RESOURCES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES ON THE BASIS OF THE OPTIMIZATION OF RENTAL RELATIONS, LAND MANAGEMENT, LAND RECLAMATION

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"