Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Л. О. Кібальник

Знайдено документів: 4

№ 12, 2016

Л. О. Кібальникд. е. н., доцент, завідувач кафедри моделювання економіки і бізнесу, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. ЧеркасиІ. Ю. Напорааспірант кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

L. O. KibalnykDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Нead of Economics and Business Modeling Department, The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, CherkasyI. Y. Naporaa graduate student of the Department of Management and economic security, The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Cherkassy

CONCEPTUAL APPROACH OF THE INFORMATION SECURITY FORMATION IN BANKING INSTITUTIONS IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY

№ 9, 2014

Л. О. Кібальникк. е. н., доцент, докторант кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

РЕГІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ АДАПТАЦІЇ ДО ГЕОЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН

Lyubov A. KibalnikPh.D., Associate Professor, post-doctoral student of the Department of World Economy and International Economic Relations, Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

REGIONAL MECHANISMS OF ADAPTATION TO THE GEO-ECONOMIC CHANGES

№ 8, 2014

Л. О. Кібальникк. е. н., доцент, докторант кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

НАЦІОНАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ РЕАГУВАННЯ НА ГЕОЕКОНОМІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УМОВАХ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ

Lyubov A. KibalnikPh.D., Associate Professor, post-doctoral student of the Department of World Economy and International Economic Relations, Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

NATIONAL INSTRUMENTS OF RESPONDING TO GEO-ECONOMIC TRANSFORMATIONS IN GLOBAL FINANCIAL CRISIS

№ 7, 2014

Л. О. Кібальникк. е. н., доцент, докторант кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

ПРИРОДА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ

Lyubov A. KibalnikPh.D., Associate Professor, post-doctoral student of the Department of World Economy and International Economic Relations, Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

NATURE AND FEATURES OF GLOBAL FINANCIAL CRISIS SPREAD

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"