Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Л. О. Клокова

Знайдено документів: 2

№ 6, 2019

Т. Є. Терещенкокандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів,Університет митної справи та фінансів, м. ДніпроО. С. Карпушкінамагістрант, Університет митної справи та фінансів, м. ДніпроЛ. О. Клоковамагістрант, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

АНАЛІЗ РІВНЯ ДОВІРИ НАСЕЛЕННЯ ДО СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

T. Ev. TereshchenkoPh.D. in Economics, Associate Professor of the chair of state, local and corporate financeUniversity of Customs and Finance, DniproO. S. KarpushkinaMaster student, University of Customs and Finance, DniproL. O. KlokovaMaster student, University of Customs and Finance, Dnipro

ANALYSIS OF LEVEL OF POPULATION TRUST TO INSURANCE SERVICES IN UKRAINE

№ 5, 2017

Т. А. Чупілкок. т. н., доцент кафедри прикладної математики та інформатики, Університет митної справи та фінансів, м. ДніпроЛ. О. Клоковастудентка, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

РИНОК ПРАЦІ ТА БЕЗРОБІТТЯ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В КРАЇНІ

T. A. ChupilkoCandidate of Sciences (technic), Associate Professor of the Department of Applied Mathematics and Informatics, University of Customs and Finance, DniproL. O. Klolovastudent, University of Customs and Finance, Dnipro

LABOR MARKET AND UNEMPLOYMENT RATE AS A REFLECTION OF THE SOCIAL-ECONOMIC SITUATION IN THE COUNTRY

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"