Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Л. О. Добрик

Знайдено документів: 4

№ 4, 2017

Л. О. Добрикк. е. н., доцент, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна

ФІНАНСОВІ УМОВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА СТАРТАПІВ І ТРАДИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ЗАГАЛЬНІ РИСИ ТА ВІДМІННОСТІ

L. DobrikPh.D., Associate Professor of Finance and credit, Dnipropetrovsk national university of railway transport named after academician V. Lazaryan

FINANCIAL TERMS OF INNOVATIVE BUSINESS ENVIRONMENT STARTUPS AND TRADITIONAL BUSINESSES IN UKRAINE: COMMON FEATURES AND DIFFERENCES

№ 4, 2016

Л. О. Добрикк. е. н., доцент, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна

ВИЯВЛЕННЯ І РОЗКРИТТЯ ШАХРАЙСЬКИХ СХЕМ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ ЯК НЕВІД'ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

L. DobrikPh.D., Associate Professor of Finance and credit, Dnipropetrovsk national university of railway transport named after academician V. Lazaryan

FRAUDULENT SCHEMES IN THE INSURANCE SECTOR, AN ESSENTIAL ELEMENT OF ECONOMIC SECURITY, THEIR IDENTIFICATION AND DISCLOSURE

№ 6, 2014

Л. О. Добрикк. е. н., доц., доцент, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. ЛазарянаГ. В. Запорожецьк. е. н., доц., доцент, Харківський національний університет міського господарства  ім. О. М. Бекетова

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКУ ЯК ОСНОВА ЙОГО СТІЙКОСТІ

L. DobrikCand. of Econ. Sciences, associate professor, Dnipropetrovsk national university of railway transport named after academician V. LazaryanН. ZaporozhetsCand. of Econ. Sciences, associate professor, O.M. Becketov National University of Urban Economy in Kharkiv

THE FINANCIAL SECURITY OF THE BANK AS A BASIS FOR ITS STABILITY

№ 2, 2013

Л. О. Добрикк. е. н., доцент, Дніпродзержинський державний технічний університетА. В. Кононовмагістр з фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університетЄ. В. Гагінамагістр з фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"