Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Л. М. Кіндрацька

Знайдено документів: 1

№ 3, 2016

Л. М. Кіндрацькад. е. к. наук, професор, завідувач кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА УХВАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗА КРЕДИТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ БАНКІВ

L. M. KindratskaDoctor nabil (economics), Professor, Head of the Department of Accounting in credit and budgetary institutions and economic analysis of the State Higher Educational Institution "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

ACCOUNTING AND INFORMATION BASE MANAGEMENT DECISIONS ON CREDIT OPERATIONS OF BANKS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"