Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Л. М. Васільєва

Знайдено документів: 2

№ 6, 2019

Л. М. Васільєвадоктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університетуН. В. Даційдоктор наук з державного управління, професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління Житомирського національного агроекологічного університету

КЛАСТЕР ЯК МЕХАНІЗМ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ

L. Vasilievadoctor of sciences in public administration, professor, professor of the Department of Accounting, Taxation and Management of Financial and Economic Security of the Dnipro State Agrarian and Economic UniversityN. Datsiidoctor of sciences in public administration, professor, professor of the department of economic theory, intellectual property and public administration Zhytomyr National Agroecological University

CLUSTER AS A MECHANISM OF MODERNIZATION OF THE REGIONAL RECREATIONAL FIELD OF THE REGION

№ 6, 2013

Л. М. Васільєвад. держ. упр., доцент кафедри обліку і аудиту ДДАУ

СУТНІСТЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ, ЇЇ ЗНАЧЕННЯ І ВИМОГИ, ЯКІ ДО НЕЇ ПРЕД’ЯВЛЯЮТЬСЯ

L. M. VasilievaDoctor of sciences from state administration, Assistant of professor Department of Account and Audit DSAU

CONTENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES, AND ITS REQUIREMENTS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"