Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Л. М. Ємельяненко

Знайдено документів: 3

№ 7, 2018

Л. М. Ємельяненкодоктор економічних наук, професор кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. КиївМ. М. Коханвикладач кафедри менеджменту та маркетингуКиївський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ГАРМОНІЗАЦІЯ РЕГУЛЯТОРНОГО СЕРЕДОВИЩА ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

L. YemelianenkoDoctor of Economics, Professor of National Economics and Public Administration Department SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», KyivM. KokhanLecturer at the Department of Management and MarketingKyiv National Linguistic University, Kyiv

HARMONIZATION OF THE REGULATORY ENVIRONMENT OF TRADE BY MEDICATIONS ON THE PHARMACENTICAL MARKET OF UKRAINE

№ 12, 2018

І. Й. Малийдоктор економічних наук,професор кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. КиївЛ. М. Ємельяненкодоктор економічних наук, професор кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. КиївК. В. Дзензелюкмагістрант кафедри національної економіки та публічного управлінняДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ В ПРАКТИКУ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

I. MaliyDoctor of Economics, Professor of National Economics and Public Administration Department SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», KyivL. YemelianenkoDoctor of Economics, Professor of National Economics and Public Administration Department SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», KyivК. DzenzeliukMagistrate of the department of National Economics and Public AdministrationSHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv

IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF INCLUSIVE DEVELOPMENT IN PRACTICE OF REGULATION OF POPULATION EMPLOYMENT

№ 2, 2017

Л. М. ЄмельяненкоДоктор економічних наук, доцент, профессор кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ГЛОБАЛЬНІ ВИРОБНИЧІ МЕРЕЖІ

L. EmelyanenkoDoctor of Science (Economics), Ass. Prof., Professor  of the  Department of Macroeconomics and Public Administration, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

ECONOMIC INTEGRATION OF NATIONAL ENTERPRISES INTO GLOBAL PRODUCTION NETWORKS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"