Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Л. Д. Гармідер

Знайдено документів: 3

№ 7, 2016

І. В. Тараненкод. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародного маркетингу, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. ДніпропетровськЛ. Д. Гармідерд. е. н., професор кафедри міжнародного маркетингу, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. ДніпропетровськІ. В. КолечкінДніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЬОВИХ СЕГМЕНТІВ

І. V. TaranenkoDoctor of Science in Economics, professor, Head of the International Marketing Department, Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'kL. D. GarmiderDoctor of Science in Economics, professor of the International Marketing Department, Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'kI. V. KolechkinAlfred Nobel University, Dnipropetrovs'k

TOURISM MARKET SEGMENTATION AND IDENTIFYING TARGET SEGMENTS

№ 5, 2016

Л. Д. Гармідерд. е. н., доцент, професор кафедри міжнародного маркетингу, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. ДніпропетровськЛ. А. Гончарк. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНОСТІ ТОВАРУ НА УПОДОБАННЯ СПОЖИВАЧІВ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

L. GarmiderDoctor of Economics, professor of International Marketing Department, Dnipropetrovs’k Alfred Nobel University, Dnipropetrovs’kL. HoncharPhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Enterprise, Trade and Exchange Activity,  Dnipropetrovs’k Alfred Nobel University, Dnipropetrovs’k

RESEARCH OF INFLUENCE OF ECOLOGICAL PROPERTIES OF GOODS ON THE PREFERENCES OF USERS THE PRODUCTS OF ENTERPRISE

№ 5, 2014

Л. Д. Гармідерк. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. ДніпропетровськА. В. Орловастудент, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

ПОДІЄВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ БРЕНДІВ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

L. D. GarmiderPhD, associate professor, associate Professor of the Marketing Department, Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'kA. V. Orlovastudent, Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'k

EVENT MARKETING AS INSTRUMENT OF NATIONAL BRANDS-BUILDING OF COMMODITIES AND SERVICES

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"