Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Л. В. Лисяк

Знайдено документів: 3

№ 12, 2015

Л. В. Лисякк. е. н., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів, м. ДніпропетровськЯ. Ю. Подлужнамагістр, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

L. V. LysyakPh.D in Economics, Doctor of Economics, Professor, Head of Finance, University of customs and finance, DnipropetrovskY. Y. Podluzhnamaster, University of customs and finance, Dnepropetrovsk

MODERN STATE AND MAIN PROBLEMS OF FINANCIAL SECURITY OF UKRAINE

№ 8, 2015

Л. В. Лисякд. е. н., професор, проректор, професор кафедри фінансів, Дніпропетровська державна фінансова академія, м. Дніпропетровськ

ПОЛІТИКА ФІСКАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ В УКРАЇНІ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ

L. V. LysiakDoctor of Sciences (Economics), Professor, Vice-rector, Professor of Finance Department,  Dnipropetrovs’k State Financial Academy, Dnipropetrovsk

POLICY FISCAL CONSOLIDATION IN UKRAINE AS AN INSTRUMENT OF PUBLIC FINANCES STABILIZATION

№ 11, 2014

Л. В. Лисякд. е. н., професор, зав. кафедри фінансів, Дніпропетровська державна фінансова академія, м. ДніпропетровськО. В. Дубовськаздобувач кафедри фінансів, Дніпропетровська державна фінансова академія, м. Дніпропетровськ

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

L. V. LysiakDoktor of Science (Economics), Professor, Head of the Department of Finances, Dnipropetrovs’k State Financial Academy, DnipropetrovskО. V. Dubovs’kaPost-graduate student of the Department of finances, Dnipropetrovs’k State Financial Academy, Dnipropetrovsk

IMPROVING THE FINANCIAL PROVISION MECHANISM OF THE SECONDARY EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS IN UKRAINE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"