Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Л. В. Коваль

Знайдено документів: 4

№ 9, 2019

Л. В. Ковальк. е. н, доцент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університетМ. С. ЛевчукМагістрант факультету обліку і аудиту,Вінницький національний аграрний університет

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

L. V. KovalCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of AccountingVinnytsia National Agrarian UniversityM. S. LevchukMaster student of the Faculty of Accounting and AuditingVinnytsia National Agrarian University

CURRENT PROBLEMS OF TODAY'S ACCOUNTING ORGANIZATION IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR WAYS

№ 5, 2019

Л. В. Ковальк. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

L. KovalCandidate of Economic Sciences, associate professorAssociate Professor of the Accounting Department, Vinnytisa National Agrarian University, Vinnytsia

ACCOUNTING POLICY IN MANAGEMENT ENTERPRISE

№ 4, 2018

Л. В. Ковальк. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку Вінницького національного агарного університету, м. ВінницяА. В. Заболотчукмагістр факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

ОБЛІК ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Lubov KovalCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Accounting Department, Vinnytisa National Agrarian University (Vinnytsia)Alina ZabolotchukMaster\'s degree of the Accounting Department, Vinnytisa National Agrarian University (Vinnytsia)

ACCOUNTING OF LAND RESOURCES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN UKRAINE

№ 6, 2017

Л. В. Ковальк. е. н., доцент, доцент кафедри Бухгалтерського обліку, Вінницький національний аграрний університет, м. ВінницяА. В. Арсенюкмагістр, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ВПЛИВ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

L. V. KovalPh. D. in Economics, associate Professor, Department of Accounting, Vinnitsa national agrarian University, VinnitsaA. V. Arseniukmaster, Vinnytsia national agrarian University, Vinnitsa

THE IMPACT OF ACCOUNTING INFORMATION ON PRIVATE CAPITAL MANAGEMENT DECISIONS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"