Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Л. В. Домбровська

Знайдено документів: 2

№ 7, 2018

Л. В. Домбровськакандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і обліку, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна, МиколаївІ. М. Вакішмагістрант, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна, Миколаїв

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: СТАН ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ

L. DombrovskayaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance and Accounting Mykolayiv Interregional Institute Human Development of the University «University «Ukraine», Mykolaiv, UkraineI. Vakishmagistrate, Mykolayiv Interregional Institute Human Development of the University «University «Ukraine», Mykolaiv, Ukraine

ACCOUNTS RECEIVABLE OF UKRAINIAN ENTERPRISES: STATUS AND EFFICIENCY OF MANAGEMENT

№ 2, 2014

Л. В. Домбровськак. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна», м. Миколаїв

ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ

L. DombrovskaCandidate of economic science, assosiate professor of Finance and Credit chair, Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of Higher Institution “University “Ukraine”, Mykolaiv city

STRENGTHEN THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE BY OPTIMIZING THE CAPITAL STRUCTURE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"