Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Л. В. Батченко

Знайдено документів: 6

№ 10, 2018

Л. В. Батченкод. е. н., професор, професор кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу,Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ, УкраїнаЛ. О. Гончарвикладач кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу,Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ, Україна

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Liudmila BatchenkoD.Sc. (Economics), Professor, Professor of hotel, restaurant and tourism business chair of Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, UkraineLiliia Honchathe teacher of hotel, restaurant and tourism business chair of Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine

ORGANIZATIONAL PROBLEMS AND WAYS OF DEVELOPMENT OF TAX ADMINISTRATION AT THE PRESENT STAGE

№ 9, 2018

Л. В. Батченкод. е. н., професор, професор кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу,Київський національний університет культури і мистецтв, м. КиївТ. В. Стариченкоасистент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу,Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

L. V. Batchenkodoctor of economics, professor, professor of the Department of Hotel and Restaurant Business, Kyiv National University of Culture and Arts, KyivT. V. Starychenkoassistent of the Department of Hotel and Restaurant BusinessKyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

CONCEPTUAL APPROACH OF COMPETITIVENESS OF HOTEL BUSINESS IN UKRAINE

№ 11, 2017

Л. В. Батченкод. е. н., професор, професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ, УкраїнаЛ. О. Гончарвикладач кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ, Україна

АКТУАЛІЗАЦІЯ СТРЕС-МЕНЕДЖМЕНТУ В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

Liudmila BatchenkoD.Sc. (Economics), Professor, Professor of hotel and restaurant business chair of, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, UkraineLiliia Honcharthe teacher of hotel and restaurant business chair of, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine

ACTUALITY OF STRESS MANAGEMENT IN THE PROCESS OF ORGANIZATIONAL CHANGE

№ 4, 2016

Л. В. Батченкод. е. н., професор, професор кафедри економіки і менеджменту Київського національного університету культури і мистецтв, м. КиївМ. М. Дєлінік. е. н., доцент, доцент кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Ludmila Batchenkodoctor of economic sciences, professor, professor of the department of economics and management Kyiv National university of culture and arts, KyivMaryna DieliniPhD in economics, associate professor, associate professor of the department of management, informational-analytical activity and eurointegration, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv

INSTITUTIONAL MECHANISM OF ENSURING SOCIO-ECONOMIC RESPONSIBILITY OF ENTREPRENEURSHIP IN THE NATIONAL ECONOMY

№ 2, 2015

Л. В. Батченкод. е. н., професор, професор кафедри журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв, м. КиївМ. М. Дєлінік. е. н., доцент, доцент кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Ludmila Batchenkodoctor of economic sciences, professor, professor of the department of Journalism and International Relations Kyiv National university of culture and arts, KyivMaryna DieliniPhD in economics, associate professor, associate professor of the department of management, informational-analytical activity and eurointegration, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv

METHODOLOGICAL BASIS OF THE TRANSFORMATION OF THE INSTITUTIONAL PRINCIPLES OF THE FORMATION OF THE MECHANISM OF SOCIO-ECONOMIC RESPONSIBILITY OF ENTREPRENEURSHIP IN THE NATIONAL ECONOMY

№ 10, 2015

Л. В. Батченкодоктор економічних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв, м. КиївТ. В. Князєвакандидат економічних наук, доцент Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, м. Київ

СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА: ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇНИ

L. V. BatchenkoDoctor of Science in Economics, Professor Kyiv National University of Culture and Arts, KyivT. V. KniazievaCandidate of Science in Economics, Associate Professor National Pedagogical University M.P. Dragomanova, Kyiv

STRUCTURAL POLICY OF NATIONAL ECONOMY AND NATIONAL ENVIRONMENTAL POLICY, INTERDEPENDENCE AND IMPACT ON COMPETITIVENESS OF THE COUNTRY

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"