Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Л. Б. Круп’як

Знайдено документів: 5

№ 10, 2019

І. Й. Круп’яккандидат економічних наук,доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільЛ. Б. Круп’яккандидат економічних наук,доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналуТернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФАНДРАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ

І. Y. KrupiakPhD in Economics, Associate Professor of the chair for Finances after S.І.Iurii,Ternopil National Economic University, TernopilL. B. KrupiakPh.D., associate professor, assistant professor of Management,public government and staffTernopil National Economic University, Ternopil

PECULIARITIES OF FUNDRAISING DEVELOPMENT IN UKRAINE

№ 8, 2017

Л. Б. Круп’якк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного управління, Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільІ. Й. Круп’якк. е. н., старший викладач кафедри фінансів ім. С.І.Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ПРОБЛЕМИ ТРУДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНІВ  В КОНТЕКСТІ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

L. B. KrupiakPh.D., associate professor, assistant professor of state and municipal government, Ternopil National Economic University, TernopilI. Y. KrupiakPhD, Senior Lecturer, Department of International Finance and the Global Economy named after S.I.Yuriy, Ternopil National Economic University, Ternopil

REGION EMPLOYMENT PROBLEMS IN THE CONTEXT OF MIGRATION PROCESSES

№ 11, 2016

Л. Б. Круп’якк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного управління, Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільІ. Й. Круп’якк. е. н., старший викладач кафедри фінансів ім. С.І.Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

L. B. KrupiakPhD in Economics, docent, lecturer of the chair for Management and Public Administration, Ternopil National Economic University, TernopilІ. Y. KrupiakPhD in Economics, Senior lecturer of the chair for Finances after S.І.Iurii, Ternopil National Economic University, Ternopil

PROBLEMS OF FUNDING THE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL COMPLEX OF UKRAINE

№ 12, 2015

Л. Б. Круп’якк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного управління, Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільІ. Й. Круп’якк. е. н., старший викладач кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

L. B.KrupiakPhD in Economics, docent, lecturer of the chair for Management and Public Administration, Ternopil National Economic University, TernopilІ. Y. KrupiakPhD in Economics, Senior lecturer of the chair for Finances after S. І. Iurii, Ternopil National Economic University, Ternopil

INVESTMENT PROVISION OF REGIONAL ECONOMY DEVELOPMENT

№ 2, 2014

Л. Б. Круп’якк. е. н., доцент, доцент кафедри державного і муніципального управління, Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільІ. Й. Круп’якк. е. н., старший викладач кафедри міжнародних фінансів та глобальної економіки ім. С. І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

L. B. KrupiakPh.D., associate professor, assistant professor of state and municipal government, Ternopil National Economic University, TernopilI. Y. KrupiakPhD, Senior Lecturer, Department of International Finance and the Global Economy named after S. I. Yuriy, Ternopil National Economic University, Ternopil

FEATURES OF STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF LABOUR MARKET IN UKRAINE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"