Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Л. А. Рибалко-Рак

Знайдено документів: 1

№ 10, 2016

Т. О. Гусаковськаканд. екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (м. Полтава, Україна)Л. А. Рибалко-Ракканд. екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (м. Полтава, Україна)Л. П. Поставнааспірант кафедри менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (м. Полтава, Україна)

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ МЕТОДИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СИСТЕМИ РИЗИКОСТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

T. O. HusakovskaCandidate of Economics, Associate Professor, Associate Professor of Management Department, Poltava University of Economics and Trade (Poltava, Ukraine)L. A. Rybalko-RakCandidate of Economics, Associate Professor, Associate Professor of Management Department, Poltava University of Economics and Trade (Poltava, Ukraine)L. P. PostavnaРrofessor Аssistant of Management Department, Poltava University of Economics and Trade (Poltava, Ukraine)

MODEL OF METHODOLOGICAL SUPPORT MANAGEMENT OF ENTERPRISE RISK RESISTIBILITY

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"