Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Л. А. Квятковська

Знайдено документів: 4

№ 7, 2014

О. І. Маслакпрофесор кафедри економіки, Кременчуцький національний університет, м. КременчукЛ. А. Квятковськадоцент кафедри економіки, Кременчуцький національний університет, м. КременчукО. О. Безручкоаспірант кафедри економіки, Кременчуцький національний університет, м. Кременчук

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

O. Maslakprofessor of the department of economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, KremenchukL. Kvyatkovskaassociate professor of the department of economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, KremenchukO. Bezruchkopostgraduate of the department of economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk

METHODOLOGICAL APPROACHES TO DETERMINING THE LEVEL OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISE ON THE BASIS OF SOFTWARE DEVELOPMENT OF ITS ECONOMIC POTENTIAL

№ 3, 2013

Л. А. Квятковськак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОДУКЦІЇ

№ 9, 2010

О. І. Маслакк.е.н., доц., зав.кафедри економіки, Кременчуцький державний університет імені Михайла ОстроградськогоЛ. А. Квятковськаст. викладач кафедри економіки Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

№ 6, 2010

Л. А. Квятковськаст. викладач, кафедра економіки, Кременчуцький державний університет ім .М. Остроградського

ФОРМУВАННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"