Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Л. А. Величко

Знайдено документів: 3

№ 2, 2020

O. VelychkoDoctor of Economics, Professor, Head of Management and Law Department,Dnipro State Agrarian and Economic University, UkraineL. VelychkoPhD in Public Administration, Senior lecturer at the Department of Economics, Entrepreneurship and Management of Enterprises, Oles Honchar Dnipro National University, UkraineS. BerezhetskaMaster of Management,Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES IN LOGISTICAL NETWORKS OF THE FOOD SUPPLY CHAIN

О. П. Величкодоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, УкраїнаЛ. А. Величкокандидат наук з державного управління, доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, УкраїнаС. Ю. Бережецькамагістр менеджменту,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ У ЛОГІСТИЧНИХ МЕРЕЖАХ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ

№ 7, 2016

О. П. Величкод. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. ДніпроЛ. А. Величкок. держ. упр., доцент кафедри управління підприємством, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпро

МАРКЕТИНГОВО-ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ В АГРАРНОМУ КООПЕРАТИВІ

O. P. VelychkoDoctor of Economics, Associated Professor, Head of Management and Law Department, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, с. DniproL. А. VelychkoPhD in Public Administration, Senior lecturer at the Department of Economy and Management of Enterprise, Dnipropetrovsk National University named after O. Honchar, с. Dnipro

MARKETING-LOGISTICAL SYSTEM AS THE OBJECT OF MANAGEMENT IN THE AGRARIAN COOPERATIVE

№ 3, 2016

М. П. Буткод. е. н., професор, Заслужений економіст України, завідувач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та державного управління, Чернігівський національний технологічний університет, м. ЧернігівЛ. А. Величкок. держ. упр., доцент кафедри управління підприємством, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ

УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ В ЛОГІСТИЧНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА

M. P. ButkoDoctor of Economics, prof., Honored Economist of Ukraine, Head of Innovation Management Business and Public Administration Department, Chernihiv National Technological University, ChernihivL. А. VelychkoPhD in Public Administration, Senior lecturer at the Department of Economy and Management of Enterprise, Dnipropetrovsk National University named after O. Honchar, Dnipropetrovsk

MANAGEMENT OVER OPERATIONAL COSTS IN A LOGISTICAL ECONOMICAL SYSTEM OF AN ENTERPRISE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"