Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Л. А. Бондаренко

Знайдено документів: 4

№ 1, 2015

О. Г. Вагоновад-р екон. наук, проф., завідувач кафедри прикладної економіки, Державного вищого навчального закладу ”Національний гірничий університет“Л. А. Бондаренкоасистент кафедри економіки підприємства Державного вищого навчального закладу ”Національний гірничий університет“

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ АВТОСАМОСКИДІВ НА КАР’ЄРАХ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ІХНЬОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

O. G VagonovaDr. economy. Sciences, prof., Head of the Department of Applied Economics, State Higher Educational Institution "National Mining University"L. A BondarenkoAssistant Department of Enterprise Economy State Higher Educational Institution "National Mining University"

ECONOMIC EFFICIENCY IN OPERATION DOMESTIC DUMP CAREER AS COMPETITIVENESS FACTOR

№ 11, 2016

Л. А. Бондаренкок. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» м. Дніпро

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

L. A. BondarenkoPhD, Associate Professor of Department of Economics, State University "National Mining University", Dnipro

THE INTERNATIONAL TOURISM IN UKRAINE: REALITY AND PROSPECTS

№ 6, 2013

Л. А. Бондаренкок. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, ДВНЗ «Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг І. О. Жукмагістрант, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ: ПОНЯТТЯ ТА СЕГМЕНТАЦІЯ

L. A. Bondarenkothe candidate of economic Sciences, the associate Professor, the associate Professor, Department of banking, of state University of " Krivoy Rog National University", Krivoy RogI. O. Thukthe master student of state University of " Krivoy Rog National Universit ", Krivoy Rog

MARKET BANKING PRODUCTS AND SERVICES: CONCEPT AND SEGMENTATION

№ 4, 2012

Л. А. Бондаренкок. е. н., доцент кафедри банківської справи ДВНЗ «Криворізький національний університет»І. С. Пучковамагістрант кафедри банківської справи ДВНЗ «Криворізький національний університет»

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМ ПОРТФЕЛЕМ ПОЗИК СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"