Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Л. І. Катан

Знайдено документів: 6

№ 7, 2019

Л. І. Катанд. е. н., професор, завідувач кафедри,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. ДніпроВ. В. Мішенськийбакалавр, студент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИБУТКОВІСТЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ, ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

L. KatanDoctor of Economics, Professor, Head the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University, city DniproV. MishenskyiBachelor, Student, Dnipro State Agrarian and Economic University, city Dnipro

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF PROFITABILITY OF A COMMERCIAL BANK AS THE BASIC INDICATOR OF ITS EFFICIENCY

№ 11, 2018

Л. І. Катанд. е. н., професор, завідувач кафедри,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. ДніпроВ. В. Острінінамагістр, студент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЕКОСИСТЕМИ БЕЗГОТІВКОВИХ ПЛАТЕЖІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

L. KatanDoctor of Economics, Professor, Head the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University, city DniproV. Ostrininamaster\'s degree, student, Dnipro State Agrarian and Economic University, city Dnipro

FORMATION OF THE FINANCIAL ECOSYSTEM OF CASHLESS PAYMENTS IN THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE

№ 1, 2016

Л. І. Катанд. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. ДніпропетровськВ. В. Камаєвамагістр, кафедра фінансів та банківської справи Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет,  м. Дніпропетровськ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПРИБУТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМТСВА

L. I. KatanDoctor of Economic Science, Dnipropetrosk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk, UkraineV. Kamaevamaster's degree, Department of Finance and banking, Dnipropetrosk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk, Ukraine

FINANCIAL MANAGEMENT THE FORMATION OF PROFIT THE AGRICULTURAL ENTERPRISE

№ 6, 2014

Л. І. Катанд. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет,  м. ДніпропетровськА. І. Сидоренкомагістр, кафедра фінансів, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет,  м. Дніпропетровськ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ФОРМУВАННЯ

L. I. KatanDoctor of Economic Science, Professor Department of Finance, Dnipropetrosk State Agrarian-Economy University, Dnipropetrovsk, UkraineA. I. Sydorenkomaster's degree, Department of Finance, Dnipropetrosk State Agrarian-Economy University, Dnipropetrovsk, Ukraine

THE FINANCIAL RESOURCES OF ENTERPRISES AND ESPECIALLY THEIR FORMATION

№ 11, 2011

Л. І. Катанкандидат технічних наук, доцент, Дніпропетровський державний аграрний університетК. С. Хорішкоаспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ІНВЕСТИЦІЇ ТА ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

№ 4, 2009

Л. І. КатанДніпропетровський державний аграрний університет

МІЖНАРОДНІ ОСВІТНІ ПРОЕКТИ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОМЕНЕДЖЕРІВ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"