Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Л. І. Бульбаха

Знайдено документів: 1

№ 6, 2016

В. Б. Васютак. т. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваЛ. І. Бульбахастудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

V. B. VasyutaPh.D., Ass.Prof., Ass.Prof. of Department of Economics and enterprise management personnel, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaL. I. Bulbakhastudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

STUFF MOTIOVATION IN THE ENTERPRISE UNDER CURRENT ECONOMIC CONDITIONS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"