Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: К. О. Бояринова

Знайдено документів: 6

№ 11, 2019

К. О. Бояриновад. е. н., доц. доцент кафедри менеджменту,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»Г. В. Ступакмагістрант,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Kateryna BoiarynovaD.Sc. (Economics), Associate Professor, Associate Professor of Management Department, \National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»Hanna StupakUndergraduate,National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

APPLICATION OF INTERNET MARKETING TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT OF ENTERPRISE DEVELOPMENT PROJECTS

№ 3, 2019

К. О. Бояриновак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджментуНаціональний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»К. О. Копішинськак. е. н., старший викладач кафедри менеджментуНаціональний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ПІВОТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСПІШНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАРТАПУ

К. BoiarynovaPhD. (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”K. KopishynskaPhD. (Economics), Senior Lecturer of the Department of ManagementNational Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

PIVOT AS TOOL OF PROVIDING SUCCESSFUL STARTUPS IMPLEMENTATION

№ 3, 2018

К. О. Бояриновак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. КиївА. М. Бекмурзінамагістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

К. BoiarynovaPhD (Economics), Associate Professorof the Department of Management National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», KyivA. M. BekmurzinaMasters, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

MODELING AND IMPLEMENTATION OFBUSINESS PROCESSES STRATEGIC MANAGEMENTIN ENTERPRISE INNOVATIVE DEVELOPMENT

№ 3, 2017

К. О. Бояриновак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В РЕЖИМІ РОЗВИТКУ

К. BoiarynovaPhD. (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute”

METHODOLOGICAL ASPECTS OF FUNCTIONING OF INNOVATION-ORIENTED INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE DEVELOPMENT MODE

№ 12, 2013

К. О. Бояриновак. е. н., доцент кафедри менеджменту Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. КиївТ. В. Сокілмагістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛЯННІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

K. O. BoyarynovaCand. of Econ. Sciences, University Reader, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", KyivT. V. SokilMaster student, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

STRATEGIC MANAGEMENT BY INNOVATIVE-INVESTMENT ACTIVITY AS INSTRUMENT OF ENTERPRISES DEVELOPMENT

№ 11, 2012

К. О. Бояриноваканд. екон. наук, доцент, Національний технічний університет України «КПІ», м. КиївІ. В. Степанюкстудентка ФММ 6 курсу, Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ МАЛИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"