Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: К. О. Іванчук

Знайдено документів: 2

№ 2, 2019

Л. В. Фроловад. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва та торгівліОдеського національного політехнічного університетуК. О. Іванчукк. е. н., доцент кафедри підприємництва та торгівліОдеського національного політехнічного університету

ВПЛИВ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СПОЖИВАЧЕМ НА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

L. V. FrolovaDoctor of Economics, Professor, Head of the Department of Entrepreneurship and Trade, Odessa National Polytechnic UniversityK. O. IvanchukPhD in Economic Sciences, Associate Professor, Department of Entrepreneurship and Trade, Odessa National Polytechnic University

INFLUENCE OF ELECTRONIC INTERACTIONS WITH THE CONSUMER ON THE ENTERPRISE COMPETITIVENESS

№ 1, 2015

О. Б. Чернегад. е. н., професор, ректор, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-БарановськогоК. О. Іванчукстарший викладач, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

СТРАТЕГІЧНА ПОВЕДІНКА ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

O. ChernegaDoctor of economics, professor, rector, Donetsk national university of economics and trade named after Mykhailo Tugan BaranovskyK. Ivanchuksenior lecturer, Donetsk national university of economics and trade named after Mykhailo Tugan Baranovsky

STRATEGIC ENTERPRISE BEHAVIOR IN THE SYSTEM OF STEADY ECONOMIC DEVELOPMENT ENSURING

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"