Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: К. М. Краус

Знайдено документів: 6

№ 1, 2020

Н. М. Краусд. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Б. ГрінченкаК. М. Крауск. е. н., доцент кафедри управління, Київський університет імені Б. ГрінченкаО. В. Марченкок. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики,Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”

ПЛАТФОРМЕНА ЕКОНОМІКА: НАРАТИВ ІННОВАЦИЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ТА ФІЛОСОФІЯ РОЗВИТКУ НА ЗАСАДАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

N. KrausDoctor of Economic Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv UniversityK. KrausPhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management,Borys Grinchenko Kyiv UniversityO. MarchenkoPhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor at the Department of Management and Logistics,National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”

PLATFORM ECONOMY: THE DRAFT OF INNOVATIVE ESTABLISHMENT OF ENTREPRENEURIAL UNIVERSITIES AND THE PHILOSOPHY OF DEVELOPMENT ON THE BASIS OF DIGITALIZATION

№ 5, 2019

Н. М. Краусд. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економікиКиївського університету імені Б. ГрінченкаС. М. Голубкад. е. н., професор, фахівець з фінансових питаньМіністерства фінансів УкраїниК. М. Крауск. е. н., доцент кафедри управлінняКиївського університету імені Б. Грінченка

СУСПІЛЬНИЙ СЕКТОР В УМОВАХ ІННОВАТИЗАЦІЇ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

N. M. KrausDr. Sc. (Economics), Associate Professor, Professor of the Department of Finance and EconomicsBorys Grinchenko Kyiv UniversityS. M. HolubkaDr. Sc. (Economics), Professor,Specialist of the Ministry of Finance of UkraineK. M. KrausCand. Sc. (Economics), Senior Lecturer of the Department of ManagementBorys Grinchenko Kyiv University

SOCIAL SECTOR IN CONDITIONS OF INNOVATION AND DIGITALIZATION OF THE ECONOMY OF UKRAINE

№ 2, 2019

Н. М. Краусд. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економікиКиївського університету імені Б. ГрінченкаО. В. Манжурад. е. н., доцент, проректор, ВНЗ Укоопспілки “Полтавськийуніверситет економіки і торгівлі”К. М. Крауск. е. н., доцент кафедри управлінняКиївського університету імені Б. Грінченка

ДІАГНОСТИКА ВПЛИВУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙНИХ РОЗРОБОК НА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

N. M. KrausDr. Sc. (Economics), Associate Professor, Professor of the Department of Finance and EconomicsBorys Grinchenko Kyiv UniversityO. V. ManzhuraDr. Sc. (Economics), Associate Professor,Vice-rector of Poltava University of Economics and TradeK. M. KrausCand. Sc. (Economics), Senior Lecturer of the Department of ManagementBorys Grinchenko Kyiv University

DIAGNOSIS OF THE INFLUENCE OF RESEARCHES AND INNOVATIVE DEVELOPMENT OF TRANSFER TECHNOLOGIES IN UKRAINE

№ 1, 2019

Н. М. Краусд. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економікиКиївського університету імені Б. ГрінченкаО. П. Голобородькок. е. н, доцент, доцент кафедри менеджменту і логістикиПолтавського національного технічного університету імені Юрія КондратюкаК. М. Крауск. е. н., доцент кафедри управлінняКиївського університету імені Б. Грінченка

ДІАГНОСТИКА ВПЛИВУ R&D СЕКТОРА ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ІННОВАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

N. M. KrausDr. Sc. (Economics), Associate Professor, Professor of the Department of Finance and EconomicsBorys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, UkraineO. P. GoloborodkoPh.D., docent, Associate Professor of the Department of Management and LogisticsPoltava National Technical Yuri Kondratyuk UniversityK. M. KrausCand. Sc. (Economics), Senior Lecturer of the Department of ManagementBorys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine

DIAGNOSTICS OF THE INFLUENCE OF R&D OF HIGHER EDUCATION SECTOR ON INNOVATIONS OF ENTERPRISES IN UKRAINE

№ 1, 2018

Н. М. Краусд. е. н., доцент, провідний науковий співробітник відділу теорії економіки і фінансів Науково-дослідний фінансовий інститут, ДННУ “Академія фінансового управління”, м. КиївО. П. Голобородькок. е. н, доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики Полтавського національного технічного університету імені Юрія КондратюкаК. М. Крауск. е. н., економіст ООО “ВАРТІС”, м. Київ

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ АВАНГАРДНОГО ХАРАКТЕРУ РОЗВИТКУ

N. M. KrausDr.Sc. (Economics), docent, Leading Researcher of Department of Theory Economic and Finance Financial Research Institute SESE “Academy of Financial Management”, KyivO. P. GoloborodkoPh.D., docent, Associate Professor of the Department of Management and Logistics Poltava National Technical Yuri Kondratyuk UniversityK. M. KrausPh.D., Economist of LLC“VARTIS”, Kyiv

DIGITAL ECONOMY: TRENDS AND PERSPECTIVES OF THE ABANGARD CHANGE OF DEVELOPMENT

№ 1, 2013

К. М. Краусаспірант кафедри комерційної діяльності та підприємництва ВНЗ Укоопспілки,  “Полтавський університет економіки і торгівлі”

ВНУТРІШНЬО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"