Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: К. В. Копняк

Знайдено документів: 2

№ 4, 2020

В. В. Покиньчередак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. ВінницяК. В. Копнякстарший викладач кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ

V. PokyncheredaPhD in Economics, Docent of the Department of Accounting and Taxation, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, VinnytsiaK. KopniakSenior lecturer of the Department of Economic Cybernetics and Information Systems, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia

ORGANIZATION OF PERFORMANCE AUDIT OF PUBLIC DEBT MANAGEMENT

№ 10, 2017

К. В. Копнякстарший викладач кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ НАСКРІЗНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ВИРІШЕННІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ

K. V. KopniakSenior lecturer of department of economic cybernetics and information systems, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia

USING THE SYSTEM OF CROSS-CUTTING MODELING IN SOLVING FINANCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"