Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: К. В. Васьківська

Знайдено документів: 5

№ 5, 2020

К. В. Васьківськад. е. н., професор, професор кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом, Львівський національний університет імені Івана Франка,Католицький університет Любельський Івана Павлв ІІ, Люблін, ПольщаЛ. Д. Лозінськааспірант, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»Ю. О. Галімукголовний експерт відділу ринків, Антимонопольний комітет України

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗМІН: СУТЬ ТА ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

K. VaskivskaDoctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics and Management, Lviv Ivan Franko National University, Catholic University of Lyubelsky Ivan Pavel II, Lublin, PolandL. LozinskaPostgraduate Student, Department of Accounting and Audit ,State Pedagogical University \"Vasyl Stefanyk Precarpathian National University\"Ju. Galimukchief expert department of markets, Antimonopoly Committee of Ukraine

THE ENTERPRISE ECONOMIC POTENTIAL IN THE FACE OF CHANGE: THE ESSENCE AND CHARACTERISTICS

№ 8, 2019

К. В. Васьківськад. е. н., професор, професор кафедри економіки та менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка,Католицький університет Любельський Івана Павлв ІІ, Люблін, ПольщаА. О. Пелехатийк. е. н., докторант кафедри економіки та менеджменту,Львівський національний університет імені Івана ФранкаЮ. О. Галімукаспірант кафедри економіки та менеджменту,Львівський національний університет імені Івана ФранкаЛ. Д. ЛозінськаДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Katerуna V. VaskivskaDoctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics and Management, Lviv Ivan Franko National University,Catholic University of Lyubelsky Ivan Pavel II, Lublin, PolandАndrij O. PelechatyjPhD in Economics, Doctoral Student,Department of Economics and Management,Lviv Ivan Franko National UniversityJulia O. GalimukPostgraduate Student, Department of Economics and Management,Lviv Ivan Franko National UniversityLyubov D. LozinskaPostgraduate Student,Department of Accounting and Audit State Pedagogical University\"Vasyl Stefanyk Precarpathian National University\"

COOPERATION OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

№ 7, 2018

К. В. Васьківськад. е. н., професор, Католицький університет Любельський Івана Павла ІІ, м. Люблін, Польща, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. ЛьвівЮ. П. Васьківськийк. філол. н., доцент кафедри теорії і практики журналістики Львівський національний університет імені Івана Франка, м. ЛьвівО. І. Децикздобувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. ЛьвівВ. Б. Прокопишакк. е. н., старший викладач кафедри фінансів суб’єктів господарювання, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

K. VaskivskaDoctor of Economics, Professor Catholic University of Lyubelsky Ivan Paul II, Lublin, Poland, Lviv National University named after Ivan Franko, Lviv, UkraineY. VaskivskyуCandidate of Philology, Associate Professor, Chair of Theory and Practice of Journalism Lviv National University named after Ivan Franko, Lviv, UkraineO. DecyckApplicant of the Department of Finance of Business Entities, Lviv National University named after Ivan Franko, Lviv, UkraineV. ProkopyshakCandidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of the Department of Finance of Business Entities, Lviv National University named after Ivan Franko, Lviv, Ukraine

FINANCIAL SUPPORT OF INVESTMENT ACTIVITY OF BUSINESS ENTITIES: REGIONAL ASPECT

№ 6, 2016

Kateryna VaskivskaDoctor of Economics, Professor, Head of the Department of Finance of Business Entities Faculty of Finance Management and Business of Lviv National University named after Ivan Franko, LvivOksana KhymychPhD, Senior Lecturer Department of Administrative and Financial Management National University “Lviv Polytechnic”, Lviv

IMPROVEMENT OF REGULATION SYSTEM AND STRATEGIC PLANNING OF INVESTMENT OPERATIONS AT MESO LEVEL

К. В. Васьківськадоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів суб'єктів господарювання, факультет управління фінансами та бізнесу, Львівський національний університет імені Івана Франка, ЛьвівО. В. Химичкандидат економічних наук, старший викладач, кафедра адміністративного та фінансового менеджменту,  Національний університет «Львівська політехніка», Львів

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МЕЗОРІВНІ

№ 1, 2015

К. В. Васьківськад. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання, Львівська державна фінансова академіяО. І. Децикздобувач, Львівська державна фінансова академіяІ. В. Коханасистент, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

K. Vaskivskaprof., dr. hab., Lviv State Academy of Finance, LvivO. Detsykan aspirant, Lviv State Academy of Finance, LvivI. Kokhanassistant  in Vasyl Stefanyk Precarpathian national university, Ivano-Frankivsk

STATE FUNDING REGIONAL SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"