Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: К. В. Бажеріна

Знайдено документів: 5

№ 4, 2018

К. В. Бажерінак. е. н., доцент кафедри промислового маркетингу, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», м.КиївО. В. Черненкостарший викладач кафедри промислового маркетингу, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», м.КиївК. О. Афанасьєвастудентка кафедри промислового маркетингу, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», м.Київ

ЗМІНА СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ УКРАЇНЦІВ В УМОВАХ КРИЗИ

K. BazherinaPh.D., associate professor of the Department of Industrial Marketing, NTUU «KPI named after Igor Sikorsky», KyivO. Chernenkosenior lecturer in the Department of Industrial Marketing, NTUU «KPI named after Igor Sikorsky», KyivK. AfanasyevaNTUU «KPI named after Igor Sikorsky», Kyiv

CHANGES IN CONSUMER BEHAVIOR IN TIMES OF CRISIS

№ 12, 2014

К. В. Бажерінак.е.н., доцент кафедри промислового маркетингу НТУУ «КПІ», м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ МАНІПУЛЯЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РЕКЛАМІ

K. V. BazherinaCandidate of economic sciences. associate professor of the industrial marketing department of the  National technical university of Ukraine «KPI»

USE OF MANIPULATIVE TECHNOLOGIES IN ADVERTISING

№ 2, 2015

К. В. Бажерінак. е. н., доцент кафедри промислового маркетингу НТУУ «КПІ», м. Київ

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗРОБКИ ТОВАРНОЇ МОДИФІКАЦІЇ НА РИНКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВИДАНЬ

K. V. BazherinaCandidate of economic sciences. associate professor of the industrial marketing department of the National technical university of Ukraine «KPI»

RESEARCH METHODOLOGY OF PRACTICABILITY OF COMMODITY MODIFICATION DEVELOPMENT ON THE SPECIALIZED PUBLICATIONS MARKET

№ 4, 2012

К. В. Бажерінаасистент, кафедра промислового маркетингу, Національний технічний університет України «КПІ»

ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВОЇ МАРКИ

№ 2, 2009

К. В. Бажерінаасистент, кафедра промислового маркетингу, Національний технічний університет України «КПІ»

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВОЇ МАРКИ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"