Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: К. А. Андрющенко

Знайдено документів: 6

№ 8, 2020

К. А. Андрющенкод. е. н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСНОВА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ КОМПАНІЇ

K. AndriushchenkoDoctor of Economic Sciences, Professor , Professor of the Department of business economics and entrepreneurship, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine

INTELLECTUAL CAPITAL AS THE BASIS OF COMPANIES COMMERCIALISATION

№ 9, 2016

К. А. Андрющенкод. е. н., професор кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана»

РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Kateryna AndriushchenkoProfessor of the Enterprise Economic Department of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (KNEU)

DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND INFORMATION SUPPORT FOR THE PROCESS OF DEVELOPING A COMPETITIVE BUSINESS STRATEGY

№ 3, 2015

К. А. Андрющенкок. е. н. доцент, доцент кафедри економіки підприємства, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

ВАРТІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ КОМПАНІЇ

K. Andriushchenkocandidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of economy of enterprise, State higher educational establishment is the «National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv

COST CHARACTERISTICS OF INTELLECTUAL CAPITAL

№ 6, 2015

К. А. Андрющенкок. е. н. доцент, доцент кафедри економіки підприємства, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

СПЕЦИФІКА ВАРТІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

K. Andriushchenkocandidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of economy of enterprise, State higher educational establishment is the «National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv

SPECIFICITY OF THE VALUE OF INTELLECTUAL CAPITAL EVALUATION

№ 2, 2014

К. А. Андрющенкок. е. н., доцент, доцент кафедри еконолміки підприємства, ДВНЗ «Київський університет управління та підприємництва», м. Київ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ІНФРАСТРУКТУРНОГО КОМПЛЕКСУ

K. Andriushchenko

STATE REGULATION OF THE MANUFACTURING INFRASTRUCTURE OF THE COMPLEX

№ 7, 2010

К. А. Андрющенкок.е.н., доцент кафедри менеджменту та інновацій , Міжнародний університет фінансів

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ: УМОВИ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"