Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: З. П. Двуліт

Знайдено документів: 6

№ 6, 2020

О. В. Левченкок. е. н. доцент, доцент кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування, Державний університет інфраструктури та технологійЗ. П. Двулітд. е. н., професор, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»О. В. Козленкомагістр групи 2БА,Державний університет інфраструктури та технологій

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

O. LevchenkoPhD in Economics, Associate Professor, Department of Economics, Marketing and Business Administration, State University of Infrastructure and TechnologiesZ. DvulitDoctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Foreign Trade and Customs, Lviv Polytechnic National UniversityO. KozlenkoStudent, State University of Infrastructure and Technologies

FEATURES OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AT RAILWAY TRANSPORT ENTERPRISES

№ 10, 2019

Z. DvulitDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Foreign Trade and Customs, Lviv Polytechnic National University, LvivK. Ilnytskast. of 2nd year of magister, Lviv Polytechnic National University, Lviv

THE PROJECT ESTIMATION TECHNIQUES’ APPROACHES

З. П. Двулітд. е. н., доцент, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівК. О. Ільницькастудентка 2-го курсу магістратури, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ПРОЕКТІВ

№ 4, 2019

З. П. Двулітд. е. н., доцент, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівА. Р. Куцинстудентка, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівР. І. Стибельстудент, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

СТРАТЕГІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДП «ХРТ ТЕКСТИЛЬ» В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

Z. P. DvulitDoctor of Economics Associate Professor, Professor of the Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University, LvivA. R. Kutsynstudent, Lviv Polytechnic National University, LvivR. I. Stybelstudent, Lviv Polytechnic National University, Lviv

STRATEGIC ALTERNATIVES FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY DEVELOPMENT OF SC "HRT TEXTILES" IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION CHALLENGES

№ 3, 2019

З. П. Двулітд. е. н., доцент, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,Національний університет «Львівська політехніка»Н. В. Стасівмагістрант кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,Національний університет «Львівська політехніка»Р. М. Терномагістрант кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,Національний університет «Львівська політехніка»

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ХОЛІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Z. P. DvulitDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of theDepartment of Foreign Trade and Customs, Lviv Polytechnic National UniversityN. V. StasivMaster student of the Department of Foreign Trade and Customs,Lviv Polytechnic National UniversityR. M. TernoMaster student of the Department of Foreign Trade and Customs,Lviv Polytechnic National University

THE ESSENTIAL CHARACTERISTICS AND BASIC PRINCIPLES OF HOLISTIC MANAGEMENT

№ 12, 2017

Z. P. DvulitPhD Economics, PhD of the Department «Management of railway transport», State University of Infrastructure and Technology, KyivL. V. KostiuchenkoPhD Economics, PhD of the Department «Management of railway transport», State University of Infrastructure and Technology, KyivT. V. KovtunMaster’s degree in «Management of Foreign Economic Activity», State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

ESTIMATION OF EXPORT-IMPORT AND TRANSIT POTENTIAL OF RAILWAY TRANSPORT OF UKRAINE AND OTHER MEMBER STATES OF THE ORGANIZATION FOR COOPERATION OF RAILWAYS (OSJD)

З. П. Двулітк. е. н., доцент, доцент кафедри «Менеджмент залізничного транспорту», Державний університет інфраструктури та технологійЛ. В. Костюченкок. е. н., доцент, доцент кафедри «Менеджмент залізничного транспорту», Державний університет інфраструктури та технологійТ. В. Ковтунмагістр за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», Державний університет інфраструктури та технологій

ОЦІНКА ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОГО ТА ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІВРОБІТНИЦТВА ЗАЛІЗНИЧНИХ ДОРІГ (ОСЗД)

№ 5, 2017

З. П. Двулітк. е. н., доцент, докторант, професор. кафедри «Менеджмент», Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

ЕКОНОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ЗАЛЕЖНОСТІ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ВІД ОСНОВНИХ ДЕТЕРМІНАНТ

Z. P. DvulitPhD Economics, Doctoral Student, Prof. of the Department «Management», State Economic and Technological University of Transport, Kyiv

ECONOMETRIC MODEL OF DEPENDENCE OF ENVIRONMENTAL COSTS OF RAILWAY ENTERPRISES ON MAJOR DETERMINANTS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"