Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: З. М. Герасимів

Знайдено документів: 3

№ 10, 2019

З. М. Герасимівкандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»О. І. Заморакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Z. GerasymivPhD (Geographical Scsences), Аssociate Рrofessor, Аssociated Рrofessor of the Department of economics of the enterpriseSeparated Subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine «Berezhany Agrotechnical institute»O. ZamoraPhD (Economic Scsences), Аssociate Рrofessor, Аssociated Рrofessor of the Department of economics of the enterpriseSeparated Subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine «Berezhany Agrotechnical institute»

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE TOURIST INDUSTRY ARE IN THE ТERNOPIL REGION

№ 9, 2019

Г. М. Христенкок. е. н, доц., доцент кафедри економіки підприємства,ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»З. М. Герасимівк. геогр. н, доц., доцент кафедри економіки підприємства,ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»О. Б. Підлужнак. геогр. н, доцент кафедри економіки підприємства,ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Halyna M. KhrystenkoPhD of Economic, Associate Professor, Professor of the Department of Economics of EnterpriseSeparated Subdivision National University of Life and Environmental Science of Ukraine «Berezhany Agrotechnical Institute»Zoriana M. GerasymivPhD (Geographical Scsences), Associate Professor, Professor of the Department of Economics of EnterpriseSeparated Subdivision National University of Life and Environmental Science of Ukraine «Berezhany Agrotechnical Institute»Olena B. PidluzhnaPhD (Geographical Scsences), Professor of the Department of Economics of EnterpriseSeparated Subdivision National University of Life and Environmental Science of Ukraine «Berezhany Agrotechnical Institute»

RURAL GREEN TOURISM IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

№ 11, 2014

З. М. Герасимівк. геогр. н., доцент кафедри економіки підприємства,  Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», м. Бережани, Тернопільська обл.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

Z. GerasymivCandidate of geographical science, associated professor of department of economy of enterprise, separated subdivision of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhanskiy agrotechnical institute", m. of  Berezhani, Ternopil area

THE EFFICIENCY OF ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF REGION

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"