Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: З. М. Гадецька

Знайдено документів: 6

№ 1, 2021

З. М. Гадецькак. т. н., доцент, доцент кафедри моделювання економіки і бізнесу, Черкаський національний університет імені Богдана ХмельницькогоА. І. Штабратмагістрант кафедри моделювання економіки і бізнесу, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО СУДОЧИНСТВА

Z. GadetskaPhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Modeling Economics and Business, Bohdan Khmelnytsky National University of CherkasyА. ShtabratMaster\'s student of the Department of Modeling Economics and Business, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC LAWSUIT SYSTEMS

№ 2, 2020

З. М. Гадецькак. т. н., доцент, доцент кафедри моделювання економіки і бізнесу,Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

СТВОРЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ХМАРНО-ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Z. GadetskaPhD in Technical Sciences, Associate Professor,Associate Professor of the department of economics and business modeling,Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

CREATION AND REALIZATION OF THE CLOUD-ORIENTED MODEL FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

№ 1, 2017

З. М. Гадецькак. т. н., доцент, доцент кафедри моделювання економіки і бізнесу, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

WEB-КОМУНІКАЦІЇ У ПОЛІТИЧНО-УПРАВЛІНСЬКИХ PR

Z. M. GadetskaPh.D., Associate Professor, Associate Professor of the department of modeling of economy and business, Cherkassy Bogdan Khmelnitsky National University, Cherkassy

WEB-COMMUNICATION IN POLITICAL AND MANAGERIAL PR

№ 5, 2016

З. М. Гадецькак. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. ЧеркасиМ. О. Холоповастудентка напряму підготовки «Економічна кібернетика», Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Z. M. GadetskaPh.D., Associate Professor, Associate Professor of the department of economic cybernetics, Cherkassy Bogdan Khmelnitsky National University, CherkassyM. О. Holopovastudent of specialty economic cybernetics Cherkassy Bogdan Khmelnitsky National University, Cherkassy

MODELING BUSINESS PROCESSES OF ENTERPRISE

№ 12, 2015

З. М. Гадецькак. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. ЧеркасиН. В. Кузьмичстудентка напряму підготовки «Економічна кібернетика», Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Z. M. GadetskaPh.D., Associate Professor, Associate Professor of the department of economic cybernetics, Cherkassy Bogdan Khmelnitsky National University, CherkassyN. V. Kuzmychstudent of specialty economic cybernetics Cherkassy Bogdan Khmelnitsky National University, Cherkassy

ASSESSMENT OF THE ECOLOGICAL RISK AT THE TERRITORY OF UKRAINE

№ 2, 2015

З. М. Гадецькак. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. ЧеркасиД. Ю. Трунінменеджер, «Центр біржових технологій», м. ЧеркасиО. П. Орляцькийспеціаліст кафедри економічної кібернетики, Черкаський національний університет  імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

ЗАСТОСУВАННЯ ХВИЛЬОВОЇ ТЕОРІЇ ЕЛЛІОТА ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ КУРСУ ФОНДОВОГО ІНДЕКСУ S & P 500

Z. M. GadetskaPh.D., Associate Professor, Associate Professor of the department of economic cybernetics, Cherkassy Bogdan Khmelnytsky National UniversityD. U. Truninmanager "Center birzhevy technologies", CherkassyO. Р. Orlyats`kyyspecialist of the department of economic cybernetics, Cherkassy Bogdan Khmelnytsky National University

APPLICATION ELLIOT'S WAVE THEORY FOR ANALYSIS AND FORECASTING OF A RATE OF THE STOCK INDEX S & P 500

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"