Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Ж. А. Кононенко

Знайдено документів: 4

№ 12, 2019

Ю. М. Грибовськак. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю,Полтавська державна аграрна академія, м. ПолтаваЖ. А. Кононенкок. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень,Полтавська державна аграрна академія, м. ПолтаваЛ. О. Ходаківськак. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ОБЛІК ЛІКВІДАЦІЇ БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ

Y. HrybovskaPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control,Poltava State Agrarian Academy, PoltavaZ. KononenkoPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Economic ResearchPoltava State Agrarian Academy, PoltavaL. KhodakivskaPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic ControlPoltava State Agrarian Academy, Poltava

DOCUMENTING AND RECORDING THE ELIMINATION OF PERENNIAL PLANTATIONS

№ 4, 2019

Ж. А. Кононенкок. е. н., доцент,доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, УкраїнаВ. О. Петренкостудентка бакалавр,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, УкраїнаА. С. Цибстудент бакалавр,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна

РИЗИКОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Z. A. KononenkoCandidate of Economic Sciences, Associate Professorof Department of economic theory and economic research,Poltava state agrarian Academy Poltava, UkraineV. O. Petrenkothe MBA student,Poltava state agrarian Academy Poltava, UkraineA. S. Tsibthe MBA student,Poltava state agrarian Academy Poltava, Ukraine

RISK-BASED GOVERNANCE IN BANK'S MANAGEMENT SYSTEM

№ 4, 2017

Ж. А. Кононенкок. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень, Полтавська державна аграрна академія, м. ПолтаваН. С. Дігтярстудент бакалавр, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ІНТЕНСИФІКАЦІЇЯ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ

Z. A. KononenkoPh.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of economic theory and economic research, Poltava state agrarian Academy, PoltavaN. S. Dihtiarthe MBA student, Poltava state agrarian Academy, Poltava

THE PROCESS OF INTENSIFICATION AND EFFICIENCY LAND USE

№ 9, 2012

Ж. А. Кононенкок.е.н., доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень, Полтавська державна аграрна академія

СУЧАСНИЙ СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ В РЕГІОНІ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"