Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Е. М. Забарна

Знайдено документів: 5

№ 12, 2014

Е. М. Забарнадоктор економічних наук, професор, завідуюча кафедрою економічних систем і маркетингу, Одеський Національний Політехнічний Університет, м. ОдесаК. О. Ваннікстудентка, Одеський Національний Політехнічний Університет, м. Одеса

ФОРМУВАННЯ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ СУЧАСНОСТІ

E. M. ZabarnaDoctor of Economics, Professor, Head of the cathedra of Economics and Marketing, Odessa National Polytechnic University, OdessaK. O. Vannikstudent, Odessa National Polytechnic University, Odessa

FORMATION OF THE PROBLEMS OF THE MODERN SOCIAL MARKETING

№ 10, 2014

Е. М. Забарнад. е. н., професор, зав. кафедри економічних систем і управління інноваційним розвитком, Одеський національний політехнічний університетК. І. Дімітрашкомагістр, Одеський національний політехнічний університет

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

E. ZabarnaDoctor of Sciences (Economics), professor, Head of Department of Economic Systems and Management of innovation development, Odessa National Polytechnic UniversityK. Dimitrashkomagister, Odessa National Polytechnic University

DEVELOPMENT STRATEGY OF INNOVATION SECTOR ENTERPRISES IN THE REGION

№ 9, 2014

Е. М. Забарнадоктор економічних наук, професор, завідуюча кафедрою економічних систем і маркетингу, Одеський Національний Політехнічний Університет, м. ОдесаК. О. Ваннікстудентка, Одеський Національний Політехнічний Університет, м. Одеса

ІННОВАЦІЇ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ: СУТНІСТЬ, ВИДИ, ВІДМІННІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

E. M. ZabarnaDoctor of Economics, Professor, Head of the cathedra of Economics and Marketing, Odessa National Polytechnic University, OdessaK. O. Vannikstudent, Odessa National Polytechnic University, Odessa

INNOVATIONS IN THE FIELD OF SOCIAL ORGANIZATION: NATURE, TYPES, DIFFERENT CHARACTERISTICS

№ 6, 2013

Е. М. Забарнадоктор економічних наук, професор, завідуюча кафедрою економічних систем і маркетингу, Одеський Національний Політехнічний Університет, м. ОдесаК. О. Кірнесенкостудентка, Одеський Національний Політехнічний Університет, м. Одеса

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА В СФЕРІ РЕКЛАМНОГО БІЗНЕСУ

E. M. ZabarnaDoctor of Economics, Professor, Head of the cathedra of Economics and Marketing, Odessa National Polytechnic University, OdessaK. O. Kirnesenkostudent, Odessa National Polytechnic University, Odessa

QUALITY CONTROL OF PRODUCTION ENTERPRISE IN ADVERTISING BUSINESS

№ 1, 2013

Е. М. Забарнад. е. н., професор, зав. кафедри економічних систем и маркетингу, Одеський національний політехнічний університетЕ. Ю. Соловьевамагістр, Одеський національний політехнічний університет

СИСТЕМА ТА КРИТЕРІЇ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ САЙТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"