Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Е. Б. Бойченко

Знайдено документів: 4

№ 10, 2018

Е. Б. Бойченкод. е. н., доцент,старший науковий співробітникІнституту економіко-правових досліджень Національної академії наук України, м. КиївА. М. Костенкоаспірант Інституту економіко-правових дослідженьНаціональної академії наук України, м. Київ

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ

E. B. Boichenkodoctor of economics, associate professor, Senior Research FellowInstitute of Economic and Legal StudiesNational Academy of Sciences of Ukraine, KyivA. M. Kostenkograduate studentInstitute of Economic and Legal StudiesNational Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

CONCEPT OF FORMATION OF INFORMATION MANAGEMENT IN UKRAINE

№ 4, 2018

І. В. Заблодськад. е. н., професор, директор Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України м. КиївЕ. Б. Бойченкод. е. н., доцент, с. н. с., Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. КиївП. А. Ляшенкоаспірант, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

БЕЗПЕКОВІ І СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

I. V. ZablodskaDoctor of economic Sciences, professor, a director of Luhansk branch of economic and legal researches Institute of the NAS in Ukraine, KyivE. B. BoychenkоDoctor of economic Sciences, associate Professor in the Department of business Economics, Senior Researcher, Institute for economic and legal research of National Academy of Sciences of Ukraine, KyivP. A. Liashenkopostgraduate, Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine, Kyiv

THE SECURITY AND SOCIAL ASPECTS OF THE REGION'S ECONOMIC DEVELOPMENT

№ 2, 2017

Е. Б. Бойченкод. е. н., доцент, с. н. с., Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ БІЗНЕС ІНКУБУВАННЯ В УКРАЇНІ

E. B. BoychenkoDoctor of economic Sciences, associate Professor in the Department of business Economics, Senior Researcher, Institute for economic and legal research of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

PROBLEMS AND PROSPECTS OF BUSINESS INCUBATION PROCESSES DEVELOPMENT IN UKRAINE

№ 2, 2015

І. Р. Бузькодоктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Східноукраїнського національного університету імені Володимира ДаляЕ. Б. Бойченкок. е. н., доцент, с. н. с., Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІУМУ

І. R. BuzkoDoctor of economic Sciences, Professor, Vice-rector on scientific-pedagogical work Shіdnoukrayinsky national University named after Volodymyr DahlE. B. BoychenkoDoctor of Philosophy in economics, associate Professor in the Department of business Economics, Senior Researcher, Institute for economic and legal research of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

FORECASTING OF PRODUCTIVE FORCES IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL SOCIETY

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"