Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Д. С. Кондрацька

Знайдено документів: 2

№ 8, 2020

І. Б. Чичкало-Кондрацькад. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та туризму, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»А. А. Бурякк. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин та туризму, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»Д. С. Кондрацькастудентка кафедри міжнародних економічних відносин та туризму, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ SMART CITIES У КРАЇНАХ СВІТУ

I. Chychkalo-KondratskaDoctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of International Economic Relations and Tourism, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»A. BuriakPhD in Economics, Assistant Professor of the Department of International Economic Relations and Tourism, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»D. Kondratskastudent of the Department of International Economic Relations and Tourism,National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

FEATURES OF CREATION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SMART CITIES IN THE COUNTRIES OF THE WORLD

№ 10, 2017

І. Б. Чичкало-Кондрацькад. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваЕ. О. Хаустовамагістрантка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваД. С. Кондрацькастудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКИХ СТАРТАПІВ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

I. B. Chychkalo-KondratskaD.Sc. (Economics), Professor, Head of International Economics and Marketing Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk UniversityE. O. Khaustovastudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk UniversityD. S. Kondratskastudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

  INNOVATIVE POTENTIAL OF UKRAINIAN STARTUPS ON THE INTERNATIONAL MARKET

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"