Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Д. С. Войтович

Знайдено документів: 2

№ 8, 2017

Н. Б. Кушнірк. е. н., професор, зав. кафедри економіки підприємства Національного університету водного господарства та природокористування, м. РівнеД. С. Войтовичаспірант, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Nina KushnirCandidate of Economics, Professor, Head of Enterprise Economics Department, National University Of Water Management and Environmental Engineering, RivneDiana Voitovychpostgraduate, National University Of Water Management and Environmental Engineering, Rivne

INSTITUTIONAL PROVIDING OF FINANCIAL MONITORING OF ENTERPRISE ACTIVITY

№ 5, 2016

Н. Б. Кушнірк. е. н., професор, зав.кафедри економіки підприємства Національного університету водного господарства та природокористування, м. РівнеД. С. Войтовичвикладач, Технічний коледж НУВГП, м. Рівне

ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Nina KushnirCandidate of Economics, Professor, Head of Enterprise EconomicsDepartment, National University of Water Management and Nature Recourses Use, RivneDiana VoitovychLecturer, Technical College Of National University Of Water Management and Environmental Engineering, Rivne

SPECIFICS OF CRISIS MANAGEMENT AND ECONOMIC DIAGNOSTICS OF ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"