Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Д. О. Сугоняко

Знайдено документів: 5

№ 5, 2018

В. П. Ільчукд. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Чернігівський національний технологічний університет, м. ЧернігівО. М. Парубецьд. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Чернігівський національний технологічний університет, м. ЧернігівД. О. Сугонякок. е. н., доцент , доцент кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ РИНКУ КІБЕРСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

V. P. IlchukDoctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Chernihiv National University of Technology, ChernihivО. М. ParubetsDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Chernihiv National University of Technology, ChernihivD. О. SugonyakoCandidate Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration and Organizations Management, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

INNOVATIVE APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF CYBER-INSURANCE MARKET IN UKRAINE

№ 5, 2017

О. М. Парубецьк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Чернігівський національний технологічний університет, м. ЧернігівД. О. Сугонякок. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Чернігівський національний технологічний університет, м. ЧернігівМ. С. Парубецьмагістр, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА СТАН МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

O. M. ParubetsPh.D., assistant professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Chernihiv National University of Technology, ChernihivD. O. SugonyakoPh.D., assistant professor of the Department of Public Management and Management of Organizations, Chernihiv National University of Technology, ChernihivM. S. ParubetsMaster, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE FISCAL DECENTRALIZATION REFORM ON THE STATE OF UKRAINE LOCAL BUDGETS

№ 9, 2015

Д. О. Сугонякок. е. н., доцент кафедри менеджменту, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

D. O. SugonyakoPhD, Associate Professor of Economics, Department of Management Chernihiv National Technological University, Chernihiv

DEVELOPMENT DIRECTIONS OF MANAGEMENT SME OF UKRAINE IN CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

№ 5, 2014

Д. О. Сугонякок. е. н, старший викладач кафедри менеджменту, Чернігівський державний інститут економіки і управлінняТ. В. Полковниченкомагістрант кафедри фінансів, Чернігівський національний технологічний університет

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

D. O. SugonyakoCand. of Econ. Sciences, senior lecturer department of management Chernigiv State Institute of Economics and ManagementT. V. PolkovnichenkoMaster Department of Finance, Chernihiv National Technological University

THE INDUSTRIAL POTENTIAL MANAGEMENT AT THE PROCESSING INDUSTRY UNDER THE CONDITIONS OF THE PROCESSES INTEGRATION DEVELOPMENT

№ 9, 2011

Є. М. Сичд.е.н., проф., Національний авіаційний університет, м.КиївД. О. Сугонякост. викладач, Державний інститут економіки і управління, м. Чернігів

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТУРИЗМУ Й ТРАНСПОРТУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТАН І РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"