Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Д. О. Грицишен

Знайдено документів: 3

№ 11, 2018

Д. О. Грицишенд. е. н., професор, декан факультету публічного управління та права, Житомирський державний технологічний університетС. В. Свіркод. е. н., професор, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Житомирський державний технологічний університетІ. М. ЯремчукЗдобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет

АРХІТЕКТОНИКА АДАПТИВНОЇ МОДЕЛІ ДІЯЛЬНОСТІ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

D. GrytsyshenDoctor of Economic Sciences, Professor, The Dean of the Faculty of Public Administration and Law, Zhytomyr state technological universityS. SvirkoDoctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic Security, Public Management and Administration, Zhytomyr state technological universityI. YaremchukApplicant of the Department of Accounting and Auditing, Zhytomyr state technological university

ARCHITECTONICS OF THE ADAPTIVE MODEL OF ACTIVITY OF THE ACCOUNTING CHAMBER OF UKRAINE

№ 5, 2016

Д. О. Грицишенд. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Житомирського державного технологічного університету

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ НА МІКРОРІВНІ

D. GrytsyshenDr.Econ.Sci., associate professor, acting head of the department of economic safety, public management and administration, Zhytomyr state technological university

INFORMATION AND ANALYTICAL MANAGEMENT SYSTEM OF A SUSTAINABLE DEVELOPMENT AT THE MICROLEVEL

№ 9, 2015

Д. О. Грицишенк. е. н., доц., доцент кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Dymytrii GrytsyshenPhD (Economics), Associate Professor, Zhytomyr State Technological University, Ukraine

ACCOUNTING IN THE MANAGEMENT OF ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL SECURITY

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"