Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Д. М. Квашук

Знайдено документів: 5

№ 3, 2020

Т. І. Олешкод. т. н., професор, Національний авіаційний університетД. М. Квашукк. е. н., Національний авіаційний університетА. К. Берідзе-Стаховськиймагістр, Національний авіаційний університет

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ФІРМИ ЗА ДОПОМОГОЮ БІБЛІОТЕКИ PYLAB

T. OleshkoDoctor of Technical Sciences, Professor, National Aviation UniversityD. KvashukPh.D in economics, National Aviation UniversityA. Beridze-Stakhovskymаstеr\'s dеgrее, National Aviation University

DETERMINING THE COMPANY'S OPTIMAL STRATEGY WITH THE PYLAB LIBRARY

№ 6, 2019

Д. М. Квашукк. е. н, доцент кафедри економічної кібернетикиНаціонального авіаційного університетуВ. В. Підлужнійстудент кафедри економічної кібернетики Національного авіаційного університету

ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ РОСЛИН З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ФЕРМЕРСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ

№ 8, 2015

П. Я. Пригуновкандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності, Міжрегіональної академії управління персоналомД. М. Квашуккандидат економічних наук, доцент кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності, Міжрегіональної академії управління персоналом

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Pavel PrygunovPh.D. in psychology, associate professor , professor of security management, law enforcement and anti-corruption activities of the Interregional Academy of Personnel ManagementDmitry KvashukPh.D. in economics , assistant professor of security management, law enforcement and anti-corruption activities of the Interregional Academy of Personnel Management

INFORMATION-ANALYTICAL SUPPORT ENTREPRENEURIAL ECONOMIC ACTIVITY IN THE AREA OF ECONOMIC SECURITY

№ 8, 2014

Д. М. Квашуквикладач, Міжрегіональна академія управління персоналом

МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Dmitry Kvashuk

MODELING THE INFORMATION-ANALYTICAL SUPPORT ECONOMIC SECURITY INDUSTRY IN TERMS OF STRENGTHENING INTEGRATION PROCESSES

№ 4, 2013

Д. М. Квашукздобувач, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Dmitry Kvashukcompetitor of the interregional Academy of personnel management

ANALYSIS OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT IN THE FACE OF UNCERTAINTY

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"