Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Д. В. Дорошкевич

Знайдено документів: 6

№ 4, 2020

Д. В. Дорошкевичд. е. н., доц., професор кафедри менеджменту видавничо-поліграфічної галузі, НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”К. В. Томкостудентка 2 курсу, Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”

АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІЗУАЛЬНОГО ЦИФРОВОГО КОНТЕНТУ

D. DoroshkevychDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Management in Publishing and Printing Industry, NTUU “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”K. Tomkostudent at Institute of Printing and Publishing NTUU “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

THE ANALYSIS OF TOOLS FOR EFFECTIVENESS EVALUATION OF VISUAL DIGITAL CONTENT

№ 3, 2017

Д. В. Дорошкевичд. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та інновацій Міжнародного університету фінансівЄ. М. Мокінаспірант, Національний транспортний університет

ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ НАУКОВИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОЗВИТКУ ВСЕСВІТНЬОЇ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

D. V. DoroshkevychDoctor of Science (Economics), associated professor, the Head of Management and Innovations Department, International University of FinancesE. M. MokinGraduate Student, National Transport University

ECONOMIC STUDY OF SCIENTIFIC LAWS OF WORLD WIDE WEB DEVELOPMENT

№ 10, 2013

С. В. Смерічевськакандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і логістики  Донецької академії автомобільного транспортуД. В. Дорошкевичкандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і туризму Національного транспортного університету

ЕВОЛЮЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ

S. V. SmerichevskaPhD in Economics, Head of the Department of Management and Logistics, Donetsk Academy of Motor TransportD. V. DoroshkevychPhD in Economics, associate professor, assistant professor of management and tourism department, National Transport University

THE EVOLUTION OF ORGANIZATIONAL FORMS OF TRANSPORT LOGISTICS

№ 2, 2013

Д. В. Дорошкевичкандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і туризму Національного транспортного університету

МІЖНАРОДНІ ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

№ 6, 2012

Д. В. Дорошкевичкандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і туризму Національного транспортного університету

РОЗВИТОК ЛОГІСТИКИ НА БАЗІ КОНЦЕПЦІЇ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

№ 3, 2011

Д. В. Дорошкевичкандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і туризму Національного транспортного університету

ВИКОРИСТАННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ РОЗШИРЕННЯ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ У РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМАХ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"