Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Г. С. Кукель

Знайдено документів: 3

№ 5, 2020

І. В. Семчукк. е. н., доцент кафедри економіки, обліку та оподаткування,Вінницький навчально-науковий інститут економікиТернопільського національного економічного університету, м. ВінницяГ. С. Кукельк. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький навчально-науковий інститут економікиТернопільського національного економічного університету, м. ВінницяВ. В. Роледерск. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький навчально-науковий інститут економікиТернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ РИНКУ

I. SemchukPhD in Economics, Vinnуtsia Educational and Research Institute of Economicsof Ternopil National Economic University, VinnуtsiaG. KukelPhD in Economics, Vinnуtsia Educational and Research Institute of Economicsof Ternopil National Economic University, VinnуtsiaV. RoledersPhD in Economics, Associate Professor, Vinnуtsia Educational and Research Institute of Economics of Ternopil National Economic University, Vinnуtsia

INTRODUCING NEW APPROACHES TO MANAGING HEALTHCARE FACILITIES IN A MARKET ENVIRONMENT

№ 5, 2019

В. М. Семцовк. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету, м. ВінницяГ. С. Кукельк. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

НЕСПОСТЕРЕЖУВАНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ВИКОРИСТАННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ У ВІТЧИЗНЯНОМУ СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

V. M. SemtsovPhD (Economics), Associate Professor, Department of finance, banking and insurance Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, VinnytsiaG. S. KukelPhD (Economics), Associate Professor, Department of finance, banking and insurance Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnytsia

UNOBSERVABLE ECONOMIC PROCESSES ON THE EXAMPLE OF THE CONCEPTUAL MODEL OF THE USE OF SOIL FERTILITY IN DOMESTIC AGRICULTURE

№ 10, 2014

О. В. Мороздоктор економічних наук, професор, кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. ВінницяВ. М. Cемцовкандидат економічних наук, доцент, кафедри фінансів і кредиту, Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. ВінницяГ. С. Кукельаспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОПОРТУНІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ ЯК КОНФЛІКТОУТВОРЮЮЧИЙ ФАКТОР

O. V. MorozDoctor of Economics, Professor, the chair of Management and Modelling in Economics, Vinnytsia National Technical University, VinnitsiaV. M. Semtsovassociate professor of the chair of Finance and Credit, Vinnytsia Institute of Economics of Ternopil  National Economic University, VinnitsiaG. S. KukelPostgraduate, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsia

OPPORTUNISTIC ACTIVITY IN AGRICULTURAL OF UKRAINE CONFLICT AS A FACTOR FORMING

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"