Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Г. С. Кукель

Знайдено документів: 2

№ 5, 2019

В. М. Семцовк. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету, м. ВінницяГ. С. Кукельк. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

НЕСПОСТЕРЕЖУВАНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ВИКОРИСТАННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ У ВІТЧИЗНЯНОМУ СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

V. M. SemtsovPhD (Economics), Associate Professor, Department of finance, banking and insurance Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, VinnytsiaG. S. KukelPhD (Economics), Associate Professor, Department of finance, banking and insurance Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnytsia

UNOBSERVABLE ECONOMIC PROCESSES ON THE EXAMPLE OF THE CONCEPTUAL MODEL OF THE USE OF SOIL FERTILITY IN DOMESTIC AGRICULTURE

№ 10, 2014

О. В. Мороздоктор економічних наук, професор, кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. ВінницяВ. М. Cемцовкандидат економічних наук, доцент, кафедри фінансів і кредиту, Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. ВінницяГ. С. Кукельаспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОПОРТУНІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ ЯК КОНФЛІКТОУТВОРЮЮЧИЙ ФАКТОР

O. V. MorozDoctor of Economics, Professor, the chair of Management and Modelling in Economics, Vinnytsia National Technical University, VinnitsiaV. M. Semtsovassociate professor of the chair of Finance and Credit, Vinnytsia Institute of Economics of Ternopil  National Economic University, VinnitsiaG. S. KukelPostgraduate, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsia

OPPORTUNISTIC ACTIVITY IN AGRICULTURAL OF UKRAINE CONFLICT AS A FACTOR FORMING

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"