Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Г. Р. Ковальчук

Знайдено документів: 1

№ 11, 2015

Н. Ю. Подольчакд. е. н, проф., завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, НУ «Львівська політехніка», м. ЛьвівГ. Р. Ковальчукаспірант кафедри АФМ, НУ «Львівська політехніка», м. ЛьвівМ. І. Дибак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і налізу, НУ «Львівська політехніка», м. Львів

РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ЗНИЖЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ УПРАВЛІНСЬКИХ КОНФЛІКТІВ

N. Yu. Podolchakdoctor of economic Sciences, Professor, head of Department of administrative and financial management, NU "Lviv Polytechnic", LvivG. G. Kovalchukgraduate student, Department of AFM, NU "Lviv Polytechnic", LvivM. I. Dubacandidate of economic Sciences, associate Professor of accounting and neoprene, NU "Lviv Polytechnic", Lviv

DEVELOPMENT OF INSTRUMENTS FOR PREVENTION AND REDUCTION OF NEGATIVE CONSEQUENCES OF MANAGERIAL CONFLICTS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"