Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Г. М. Чепелюк

Знайдено документів: 6

№ 7, 2020

Г. М. Чепелюкк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"В. Ю. Гайовичаспірант, Черкаський інститут ДВНЗ \"Університет банківської справи\"

ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «СТАЛИЙ РОЗВИТОК» У КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

H. ChepeliukPhD in Economics, Associate Professor of finance and banking Cherkasy institute SHEE "Banking University"V. GaiovychPostgraduate student, Cherkasy institute SHEE \"Banking University\"

DEFINITION OF THE CATEGORY «SUSTAINABLE DEVELOPMENT» IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY ENTREPRENEURSHIP

№ 5, 2019

Г. М. Чепелюкк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи,ДВНЗ «Університет банківської справи», Черкаський навчально-науковий інститут

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ БАНКУ В УМОВАХ ВЗАЄМОДІЇ З ЧИННИКАМИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

H. M. ChepeliukPhD in Economics, Associate Professor of finance and banking, State High Education Establishment “Banking University”, Cherkasy Educational and Scientific Institute

STRATEGIC ANALYSIS AND DEVELOPMENT PLANNING OF BANK IN CONDITIONS OF COOPERATION AND FACTORS OF THE ENVIRONMENT

№ 10, 2017

Г. М. Чепелюкк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, ДВНЗ «Університет банківської справи», Черкаський навчально-науковий інститутК. О. Ткаченкостудентка, ДВНЗ «Університет банківської справи», Черкаський навчально-науковий інститут

МЕТОДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ БАНКІВСЬКОМУ ІНВЕСТИЦІЙНОМУ КРЕДИТУВАННІ

H. M. ChepeliukPhD in Economics, Associate Professor of finance and banking, State High Education Establishment “Banking University”, Cherkasy Educational and Scientific InstituteK. O. TkachenkoStudent , State High Education Establishment “Banking University”, Cherkasy Educational and Scientific Institute

METHODS OF EVALUATING INVESTMENT PROJECT USED FOR BANK INVESTMENT LENDING

№ 8, 2017

Г. М. Чепелюкк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, ДВНЗ «Університет банківської справи», Черкаський навчально-науковий інститут

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ІМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

H. M. ChepeliukPhD in Economics, Associate Professor of finance and banking, State High Education Establishment “Banking University”, Cherkasy Educational and Scientific Institute

ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT FOR ASSESSING THE BANKRUPTCY PROBABILITY OF BUSINESS ENTITIES

№ 11, 2013

Г. М. Чепелюкк. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

АНАЛІЗ ПРИБУТКУ БАНКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИГІД І ВИТРАТ

G. M. ChepelyukPhD, associate professor, associate professor of chair of banking University of Banking of the National Bank of Ukraine, Cherkassy’s Institute of Banking

ANALYSIS OF THE BANK’S PROFIT WITH USING THE METHODS OF RESEARCH OF BENEFITS AND COSTS

№ 10, 2013

Г. М. Чепелюкк. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

G. M. ChepelyukPhD, associate professor, associate professor of chair of banking University of Banking of the National Bank of Ukraine, Cherkassy’s Institute of Banking

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE INTERNAL CONTROL OF ENTERPRISES AND ORGANIZATIONAL FIXED ASSETS USAGE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"