Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Г. В. Костюк

Знайдено документів: 10

№ 12, 2016

Г. В. Костюкк. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївЮ. А. Гуричмагістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївВ. В. Вейнберегермагістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА

G. KostiukPhD, associate professor of management department, Kyiv national university of technology and design, KyivY. Gurychmagister, Kyiv national university of technology and design, KyivV. Veinbergermagister, Kyiv national university of technology and design, Kyiv

CONCEPTUAL BASES OF FORMATION OF LOGISTICS ENTERPRISE

№ 11, 2015

Г. В. Костюкк. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ[||PhD, associate professor of management department, Kyiv national university of technology and design, KyivІ. О. Дубровськамагістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ

G. Kostiuk I. Dubrovskamagister, Kyiv national university of technology and design, Kyiv

CURRENT RESEARCH COMPETITIVE STRATEGIES

№ 11, 2014

Г. В. Костюкк. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївА. Ю. Терещукмагістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

G. Kostiukassociate professor of management, Kyiv national university of technology and design, KyivA. Tereshchukmagister, Kyiv national university of technology and design, Kyiv

INNOVATION MANAGEMENT ENTERPRISES OF LIGHT INDUSTRY

№ 12, 2013

Г. В. Костюкк. е. н., доцент кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайнуТ. В. Малетамагістрант Київського національного університету технологій та дизайну

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ МЕБЛІВ УКРАЇНИ

G. Kostiukcandidate of economic Sciences, assistant professor of management on a Kyiv National University of Technologies and DesignT. Maletamaster on a Kyiv National University of Technologies and Design

BUSINESS DEVELOPMENT IN THE FURNITURE UKRAINE

№ 11, 2013

Г. В. Костюкк. е. н., доцент кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайнуА. В. Коваленкомагістрант Київського національного університету технологій та дизайну

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

G. Kostiukcandidate of economic Sciences, assistant professor of management on a Kyiv National University of Technologies and DesignA.Kovalenkomaster on a Kyiv National University of Technologies and Design

UKRAINE COMPETITIVENESS  PHARMACEUTICAL INDUSTRY

№ 5, 2013

Г. В. Костюкк. е. н., доцент кафедри менеджменту, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, м. Київ О. В. Петрашмагістр, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, м. Київ

СТРАТЕГІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

G. KostiukPh.D., assistant professor of Management International Science and Technical University named after Academician Yuri Bugay, KyivО. Petrashmagister, International Science and Technical University named after Academician Yuri Bugay, Kyiv

STRATEGIC ALTERNATIVES OF ENTERPRISE

№ 4, 2013

Г. В. Костюкк.е.н., доцент кафедри фінансів, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, м. КиївО. М. Усенкомагістр, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, м. Київ

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

G. KostiukPh.D., assistant professor of Finance International Science and Technical University named after Academician Yuri Bugay , KyivO. N. Usenkomagister, International Science and Technical University named after Academician Yuri Bugay , Kyiv

THE MAIN PROBLEMS OF FINANCIAL PLANNING AT ENERGY GENERATING PLANTS AND THEIR SOLUTIONS

№ 12, 2012

Г. В. Костюкк. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайнуО. В. Голубмагістр, Київський національний університет технологій та дизайну

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

№ 3, 2012

Г. В. КостюкКиївський національний університет технологій та дизайну

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ПІДТРИМКА ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ

№ 9, 2012

Г. В. Костюкк.е.н., доцент кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"