Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Г. В. Запорожець

Знайдено документів: 2

№ 6, 2014

Л. О. Добрикк. е. н., доц., доцент, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. ЛазарянаГ. В. Запорожецьк. е. н., доц., доцент, Харківський національний університет міського господарства  ім. О. М. Бекетова

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКУ ЯК ОСНОВА ЙОГО СТІЙКОСТІ

L. DobrikCand. of Econ. Sciences, associate professor, Dnipropetrovsk national university of railway transport named after academician V. LazaryanН. ZaporozhetsCand. of Econ. Sciences, associate professor, O.M. Becketov National University of Urban Economy in Kharkiv

THE FINANCIAL SECURITY OF THE BANK AS A BASIS FOR ITS STABILITY

№ 12, 2011

О. В. Будькок.е.н., доцентГ. В. Запорожецьк.е.н., доцент, Дніпродзержинський державний технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ АУДИТУ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"